O kolekcji

Kolekcja zawiera dokumenty rodziny Konert, wydane w związku z wyjazdem do Argentyny oraz ich fotografie, wykonane głównie w Argentynie. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Marii Konert, w której opowiada o przyjeździe do Argentyny i organizacji życia w Gobernador Lanusse (prowincja Misiones).

sobre la colección

La colección contiene los documentos de la familia Konert, relacionados con el viaje a Argentina, y sus fotografías, tomadas sobre todo en Argentina. La colección incluye también un relato biográfico de Maria Konert, en el que habla sobre la venida a Argentina y la vida en Gobernador Lanusse (provincia de Misiones).

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 2.02.1924, Babice (woj. lubelskie, Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1938

Więcej o Marii Konert

Maria Konert (z domu Parnak) urodziła się 2 lutego 1924 roku we wsi Babice (województwo lubelskie, powiat biłgorajski, Polska) jako córka Teodora Parnaka i Marii (z domu Koziarek). Rodzice prowadzili średniej wielkości gospodarstwo rolne, ojciec pełnił także funkcję radnego we wsi. Maria Konert miała dwie siostry i brata, który zmarł zaraz po urodzeniu. W Babicach ukończyła siedem klas szkoły powszechnej.

W 1938 roku rodzice podjęli decyzję o wyjeździe do Argentyny. Oprócz Marii Konert i jej rodziców wyjechała jedna z jej sióstr z mężem; starsza siostra pozostała w Polsce. Po dotarciu do Argentyny rodzina początkowo mieszkała w hotelu imigracyjnym dla kolonistów nad rzeką w Wandzie, następnie przeniosła się do kolonii Gobernador Lanusse, gdzie zajęła się uprawą ziemi. Na obszarze 25 ha uprawiali m.in. groch, kukurydzę, ziemniaki, hodowali także zwierzęta. Po kilku latach wybudowali dom. W Gobernador Lanusse Maria Konert poznała swojego przyszłego męża – Bolesława Konerta, z którym w 1942 roku wzięła ślub. W 1997 Maria Konert wraz z mężem przeniosła się do Wandy, gdzie mieszka do dziś. Jest wdową. 

más sobre Maria Konert

Maria Konert (de soltera Parnak) nació el 2 de febrero de 1924 en el pueblo de Babice (voivodía de Lublin, distrito de Biłgoraj) como hija de Teodor Parnak y Maria (de soltera Koziarek). Sus padres eran propietarios de una granja mediana, así como su padre ejerció de concejal del pueblo. Maria Konert tenía dos hermanas y un hermano que murió al nacer. En Babice hizo siete cursos de la escuela primaria.

En 1938 sus padres tomaron la decisión de irse a Argentina. Aparte de Maria y sus padres, también una de sus hermanas decidió marcharse junto a su marido. La mayor de las hermanas se quedó en Polonia. Al llegar a Argentina primero se alojaron en un hotel de inmigrantes sobre el río Wanda. Más tarde se trasladaron a la colonia Gobernador Lanusse donde se dedicaron al cultivo de la tierra. En las 25 hectáreas que poseían cultivaban maíz, garbanzo, patata y otros. También criaban ganado. Al cabo de unos años se construyeron una casa. En Gobernador Lanusse Maria Konert conoció a su futuro marido, Bolesław Konert, con el que se casó en 1942. En 1997 Maria Konert, junto con su marido, se mudó a Wanda, donde reside también actualmente. Es viuda.