data | fecha: 1951-11-11

Święto Niepodległości w Domu Polskim. Siostra Ireny Milek (trzecia od lewej w marynarce), Zofia Socha (druga z prawej).

Celebración de la Independencia en la Casa Polaca. La hermana de Irena Milek (3 de la izq. con un traje sastre. Zofia Socha (la 2 de la der).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, portret, lata 50., uroczystość, uroczystości, święta, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, ceremonia, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, lata 50., Milek, Irena

data | fecha: 1920 - 1922

Zespół teatralny. Jan Samoluta (z wąsami).

Conjunto de teatro. Jan Samoluta (con bigotes).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 20., portret, stroje ludowe, strój ludowy, teatr, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, teatry, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, folclore, colectividad Polaca, emigrante, teatro, Milek, Irena

data | fecha: 1930

Zarząd Domu Polskiego. Stanisław Leniek (stoi pierwszy z prawej), Władysław Koprowski (siedzi pierwszy z prawej), Jan Samoluta (siedzi drugi z prawej), Stefan Koprowski (siedzi trzeci z prawej), Józef Batko (drugi z lewej).

Comisión Directiva de la Casa Polaca. Stanisław Leniek (parado 1 de la der.). Władysław Koprowski (sentado 1 de la der.) Jan Samoluta (sentado 2 de la der.) Stefan Koprowski (sentado 3 de la der.) Józef Batko (2 de la izq,)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., portret, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años veinte, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, Milek, Irena

data | fecha: 1942

Irena Milek z koleżankami i inżynierem Enrique Ducos (z prawej).

Irena Milek con compañeras y el ingeniero Enrique Ducos (a la der.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Sarmiento (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 40., motoryzacja, samochód, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, motorización, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Milek, Irena

data | fecha: 1928

Irena Milek - zdjęcie paszportowe.

Irena Milek. Fotografía del pasaporte.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, dzieci, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, poszport, paszporty, Milek, Irena

data | fecha: 1928

Irena Milek - zdjęcie paszportowe.

Irena Milek. Fotografía del pasaporte.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, dzieci, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, paszport, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Milek, Irena

data | fecha: 1934

Władysław Koprowski.

Władysław Koprowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Diadema (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., portret, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Milek, Irena

data | fecha: 1936

Dom Polski. Irena Milek z matką Cecylią.

Dom Polsk, Irena Milek con su madre Cecylia.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, lata 30., portret, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Milek, Irena

data | fecha: 1928

Plaża. Irena Milek z rodzicami Franciszkiem i Cecylią Batko.

Plaza. Irena Milek con sus padres Franciszek y Cecylia Batko.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Gdynia (Polska), emigracja, Polonia, rodzina, dzieci, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dziecko, emigranci, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, plaże, Milek, Irena, Batko, Franciszek, Batko, Cecylia

data | fecha: 1963-06-10

Cecylia Batko - matka Ireny Milek z wnukami Ryszardem i Krystyną.

Cecylia Batko. Madre de Irena Milek con los nietos Ryszard y Krystyna.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, dzieci, portret, lata 60., dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, familia, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Milek, Irena

data | fecha: 1928

Plaża. Irena Milek z rodzicami Franciszkiem i Cecylią Batko.

Plaza. Irena Milek con sus padres Franciszek y Cecylia Batko.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Gdynia (Polska), emigracja, Polonia, rodzina, dzieci, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dziecko, emigranci, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, plaże, Milek, Irena

data | fecha: 1922

Pocztówka z widokiem miasta.

Postal con la vista de una ciudad.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 20., miasto, pocztówki, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, años veinte, años 1920, miasta, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Milek, Irena

data | fecha: 1922

Polacy w hotelu należącym do Wincenta Wysoczyńskiego.

Polacos en el hotel perteneciente a Wincent Wysoczyński.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 20., portret, hotele, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polak, hotel, Milek, Irena

data | fecha: 1958

Dom Polski. Krystyna - córka Ireny Milek (pierwsza z prawej), Jadwiga (druga z prawej) i rodzice Ireny Milek.

Dom Polski. Krystyna -hija de Irena Milek (1 de la der.) Jadwiga (2 de la der.) y los padres de Irena Milek.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, portret, lata 50., młodzież, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, familia, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, lata 50., Milek, Irena

data | fecha: 1965-05-02

Zarząd Domu Polskiego. Robert Szymański (w drugim rzędzie, pierwszy z lewej), Janina Koprowska, pan Socha (w środku w pierwszym rzędzie), Władysław Koprowski (pierwszy z prawej) - ojczym Ireny Milek.

Comisión Directiva de la Casa Polaca. Robert Szymanski (en la 2 fila, 1 de la izq.) Janina Koprowska, el Sr. Socha (en el centro en la 1 fila), Władysław Koprowski (1 de la der.), padrastro de Irena Milek.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 60., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, Milek, Irena

data | fecha: lata 60.

Polki w Domu Polskim. Pani Dola (piąta z prawej), matka Ireny Milek (pierwsza z lewej), pani Rejkowa (druga z lewej).

Mujeres polacas en la Casa Polaca. La Sra. Dola (5 de la der.) madre de Irena Milek (1 de la izq.) la Sra. Rejkow (2 de la izq.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 60., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, Polka, Milek, Irena

data | fecha: lata 30.

Dom Polski.

Casa Polaca.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, lata 30., portret, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, Milek, Irena

data | fecha: 2013

Irena Milek z wnukiem.

Irena Milek con su nieto.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, dzieci, portret, stroje ludowe, strój ludowy, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, familia, folclore, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Milek, Irena