O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie Marii Ireny Miłek, jej krewnych i znajomych wykonane w przedwojennej Polsce i w Argentynie. Do kolekcji należy także relacja biograficzna, w której Maria Irena Miłek opowiada m.in. o życiu codziennym polskich emigrantów w Comodoro Rivadavia.

sobre la colección

La colección incluye fotografías de Maria Irena Miłek, sus familiares y amigos, tomadas en Polonia y Argentina antes de la guerra. La colección incluye también un relato biográfico, en el que Maria Irena Miłek cuenta sobre la vida cotidiana de los emigrantes polacos en Comodoro Rivadavia.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 12.09.1926, Sosnowiec (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1928

Więcej o Marii Irenie Miłek

Maria Irena Miłek urodziła się 12 września 1926 roku w Sosnowcu (II RP). Ojciec – Franciszek był kucharzem. Matka - Cecylia Anna (z domu Batko) prowadziła z siostrą bar. W 1928 roku wyemigrowali do Argentyny; w Buenos Aires mieszkał już brat matki – Józef Batko.

Po kilku tygodniach pobytu w stolicy wyjechali do Comodoro Rivadavia. Ojciec, w związku z chorobą, spowodowaną niemożnością przystosowania się do nowych warunków życia na miejscu, po krótkim czasie pobytu w Comodoro wrócił do Buenos Aires, by podjąć tam leczenie; zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Z czasem mama Marii Miłek związała się z Władysławem Koprowskim. Maria Miłek miała młodszą siostrę  – Jadwigę, która urodziła się w Argentynie (zmarła w 1982 roku). Maria Miłek ukończyła szkołę podstawową w Comodoro Rivadavia, następnie nauczyła się szyć, zajmowała się także handlem. W wieku dwudziestu lat wyszła za mąż. Jest wdową, ma dwoje dzieci. Mieszka w Rada Tilly.

más sobre Maria Irena Miłek

Maria Irena Miłek nació el 12 de septiembre de 1926 en Sosnowiec en los tiempos de la Segunda República Polaca. Su padre Franciszek fue cocinero. Su madre Cecylia Anna (de soltera Batko) fue copropietaria de un bar (lo llevó con su hermana). En 1928 emigraron a Argentina, ya que en Buenos Aires ya vivía el hermano de la madre, Józef Batko.

Al cabo de unas semanas en la capital argentina se marcharon a Comodoro Rivadavia. El padre, debido a una enfermedad causada por problemas a la hora de adaptarse a las nuevas condiciones de vida, tuvo que abandonar Comodoro Rivadavia nada más llegar y volver a Buenos Aires a recibir un tratamiento adecuado; desapareció en extrañas circunstancias. Con el paso del tiempo la madre de Maria Miłek empezó una relación con Władysław Koprowski. Maria Miłek tiene una hermana menor, Jadwiga, que nació en Argentina (murió en 1982). Maria acabó la escuela primaria en Comodoro Rivadavia, a continuación, aprendió a coser y se dedicó al comercio. A los 20 año se casó. Es viuda, tiene dos hijos. Reside en Rada Tilly.