Paszport Edwarda Kuryłowicza (ur. 1921 r., w 1938 r. wyemigrował z rodziną do Argentyny).

Pasaporte de Edward Kuryłowicz (nacido en 1921, en 1938 emigró con su familia a Argentina).

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Lublin (Polska), emigracja, Polonia, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1935-05-06

Paszport małżeństwa Józefa i Anastazji Herbutów oraz ich dzieci Katarzyny, Anieli i Władysława. Rodzina do 1935 r. mieszkała w Baryszu. Dokument został wystawiony przed ich wyjazdem do prowincji Chaco w Argentynie.

Pasaporte del matrimonio de Józef y Anastazja Herbut y sus hijos Katarzyna, Aniela y Władysława. La familia vivi hasta 1935 en Barysz. El documento fue emitido antes de su viaje a la provincia del Chaco en Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Buczacz (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1951-09-15

Pierwszy argentyński dokument tożsamości Władysława Herbuta, wydany 15 września 1951 r. w Resistencia (stolicy prowincji Chaco).

Primer documento de identidad argentino de Władysław Herbut emitido el 15 de septiembre de 1951 en Resistencia (capital de la provincia del Chaco).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., dokumenty, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, dowód osobisty, odcisk palca, lata 50., Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1951-09-15

Pierwszy argentyński dokument tożsamości Władysława Herbuta, wydany 15 września 1951 r. w Resistencia (stolicy prowincji Chaco).

Primer documento de identidad argentino de Władysław Herbut emitido el 15 de septiembre de 1951 en Resistencia (capital de la provincia del Chaco).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., dokumenty, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, dowód osobisty, lata 50., Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1945-12-21

List Władysława Herbuta do rodziców, napisany w seminarium w Bella Vista 21 grudnia 1945 r., z okazji Bożego Narodzenia.

Carta de Władysław Herbut a sus padres escrita en el semiario en Bella Vista el 21 de diciembre de 1945 en ocasi[on de las Fiestas de Navidad.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Bella Vista (prowincja Corrientes, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 40., święta, Boże Narodzenie, listy, emigranci, Polacy w Argentynie, choinka, lata 40-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Navidad, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1945-12-21

List Władysława Herbuta do rodziców, napisany w seminarium w Bella Vista 21 grudnia 1945 r., z okazji Bożego Narodzenia.

Carta de Władysław Herbut a sus padres escrita en el semiario en Bella Vista el 21 de diciembre de 1945 en ocasi[on de las Fiestas de Navidad.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Bella Vista (prowincja Corrientes, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 40., święta, Boże Narodzenie, listy, emigranci, Polacy w Argentynie, choinka, lata 40-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Navidad, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: lata 90.

Uroczystość w kościele katolickim z okazji jednego z polskich świąt narodowych. Na zdjęciu m.in. Marcela Wojtuń (oparta o kule).

Celebración de una de las fiestas nacionales polacas en una iglesia católica. En la foto, entre otros, Marcela Wojtuń (apoyada en un bastón

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, folklor, msza święta, lata 90., uroczystości, stroje ludowe, katolicyzm, duchowni, ksiądz, duchowieństwo, księża, kościół, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 90-te, Polacos en Argentina, emigración, religión, folclore, colectividad Polaca, emigrante, años noventa, años 1990, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: lata 90.

Uroczystość w kościele katolickim z okazji jednego z polskich świąt narodowych. (oparta o kule).

Celebración de una de las fiestas nacionales polacas en una iglesia católica.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, folklor, msza święta, lata 90., uroczystości, stroje ludowe, katolicyzm, duchowni, ksiądz, duchowieństwo, księża, kościół, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 90-te, Polacos en Argentina, emigración, religión, folclore, colectividad Polaca, emigrante, años noventa, años 1990, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: lata 70.

Polacy składają kwiaty pod pomnikiem bohatera narodowego Argentyny San Martina. W polskiej delegacji m.in. Bronisław Kramarz (z przodu, 1. z prawej), Władysław Herbut (z przodu, 1. z lewej), Stanisław Boczar (z tyłu, 1. z prawej).

Los polacos colocando una ofrenda floral en el monumentos al héroe hacional argentino San Martín. En la delegación polaca, entre otros, Bronisław Kramarz (adelante, 1 de la der.), Władysław Herbut (adelante, 1 de la izq.) Stanisław Boczar (atras, 1 de la der.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, folklor, lata 70., uroczystości, święto, święta, stroje ludowe, wieniec, wieńce, emigranci, pomniki, Polacy w Argentynie, lata 70-te, ceremonia, Polacos en Argentina, emigración, folclore, colectividad Polaca, emigrante, años setenta, años 1970, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1977-10

Muzykowanie przed kościołem - Władysław Herbut gra na akordeonie, przy nim kolega Ukrainiec gra na gitarze.

Musicalización frente a la iglesia, Wadysaw Herbut toca el acordeón. Junto a él, su comañero Ukrainiec toca la guitarra.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, lata 70., muzyka, muzycy, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 70-te, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, años setenta, años 1970, música, harmonia, Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: 1951

Władysław Herbut - ur. w 1932 r. w Baryszu, w 1935 r. z rodziną emigrował do Argentyny.

Władysław Herbut, nacido en 1932 en Barysz, En 1935 emigró con su familia a Argentina.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, prowincja Chaco (Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, emigracja do Argentyny, lata 50., Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: lata 50.

Muzykownie na wsi (campo) - Władysław Herbut gra na akordeonie; obok niego robotnicy, którzy pomagali mu w pracach polowych - Transi z gitarą i Segovia z mniejszym akordeonem (z prawej).

Músicos en el campo. Władysław Herbut toca el acordeón; a su lado los peones que le ayudaron en sus tareas campestres. Transi en la guitarra y Segovia con un acordeón mas pequeño (a la der.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 50., wieś, rolnictwo, rolnicy, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, campo, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, lata 50., Herbut, Władysław (Ladislao)

data | fecha: data nieznana

Uroczystość religijna. Wśród księży m.in. Józef Fredrek (1. z lewej)

Celebración religiosa. Entre los sacerdotes se encuentra Józef Fredrek (1 de la izq).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polonia, lata 40., katolicyzm, duchowieństwo, księża, kościół, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, iglesia, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, religión, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Herbut, Władysław (Ladislao)