data | fecha: 1945-03-17

Pozwolenie na prowadzenie autobusu wystawione dla Alberto Ptaka, syna polskiego emigranta Franciszka Ptaka - założyciela autobusowej firmy przewozowej La Estrella.

Carnet autorizante para la conducción de un omnibus emitido para Alberto Ptak, hijo del inmigrante polaco Franciszek Ptak, fundador de la empresa de transporte La Estrella.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, La Verde (Argentyna), transport, emigracja, Polonia, lata 40., dokumenty, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, chłopiec, komunikacja, autobusy, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, prawo jazdy, transporte, Ptakowie

data | fecha: 1947-02-12

Pozwolenie na prowadzenie autobusu wystawione dla Estanislao Ptaka, syna polskiego emigranta Franciszka Ptaka - założyciela autobusowej firmy przewozowej La Estrella.

Carnet autorizante para la conducción de un omnibus emitido para Estanislao Ptak, hijo del inmigrante polaco Franciszek Ptak, fundador de la empresa de transporte La Estrella.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, La Verde (Argentyna), transport, emigracja, Polonia, lata 40., dokumenty, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, chłopiec, komunikacja, autobusy, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, prawo jazdy, transporte, Ptakowie

data | fecha: 1945

Alberto Ptak, syn polskiego emigranta Franciszka Ptaka - założyciela autobusowej firmy przewozowej La Estrella.

Alberto Ptak, hijo del inmigrante polaco Franciszek Ptak, fundador de la empresa de transporte La Estrella.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polonia, lata 40., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, chłopiec, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco,

data | fecha: 1947

Estanislao Ptak, syn polskiego emigranta Franciszka Ptaka - założyciela autobusowej firmy przewozowej La Estrella.

Estanislao Ptak, hijo del inmigrante polaco Franciszek Ptak, fundador de la empresa de transporte La Estrella.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polonia, lata 40., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, chłopiec, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco,

data | fecha: Ok. 1945

Pasażerowie autobusowej firmy przewozowej La Estrella, która została założona przez polskiego emigranta Franciszka Ptaka.

Pasajeros de la empresa de transporte La Estrella, que fuera fundada por el inmigrante polaco Franciszek Ptak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, prowincja Chaco (Argentyna), transport, emigracja, Polonia, lata 40., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, komunikacja, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, Ptakowie

data | fecha: 1934

Autobus firmy przewozowej La Estrella, która została założona przez polskiego emigranta Franciszka Ptaka.

Omnibus de la empresa de transporte La Estrella, que fuera fundada por el inmigrante polaco Franciszek Ptak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), transport, emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, komunikacja, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, Ptakowie, Ptak, Franciszek

data | fecha: lata 40. - lata 60.

Ciężarówka firmy przewozowej La Estrella, która została założona przez polskiego emigranta Franciszka Ptaka.

Camión de la empresa de transporte La Estrella, que fuera fundada por el inmigrante polaco Franciszek Ptak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), transport, emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, komunikacja, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, przewozy, Ptakowie, Ptak, Franciszek

data | fecha: lata 50. - lata 60.

Autobus marki volvo należący do firmy przewozowej La Estrella, która została założona przez polskiego emigranta Franciszka Ptaka.

Camión de la empresa de transporte La Estrella, que fuera fundada por el inmigrante polaco Franciszek Ptak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), transport, emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, komunikacja, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, przewozy, Ptakowie, Ptak, Franciszek

data | fecha: lata 50. - lata 60.

Diamond 7 1957 - autobus firmy przewozowej La Estrella, która została założona przez polskiego emigranta Franciszka Ptaka.

Diamond 7 1957. Omnibus de la empresa de transporte La Estrella, que fuera fundada por el inmigrante polaco Franciszek Ptak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), transport, emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, komunikacja, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, przewozy, Ptakowie, Ptak, Franciszek

data | fecha: data nieznana

Rodzina Franciszka Ptaka, założyciela autobusowej firmy przewozów pasażerskich La Estrella. Inauguracja nowego połączenia autobusowego do Cordoby.

La familia de Franciszek Ptak, fundadora de la empresa de transporte de pasajeros La Estrella. Inauguración del nuevo recorrido a Córdoba.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), transport, emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, komunikacja, autobusy, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, Ptakowie

data | fecha: data nieznana

Rodzina Franciszka Ptaka, założyciela autobusowej firmy przewozów pasażerskich La Estrella. Inauguracja nowego połączenia autobusowego do Cordoby.

La familia de Franciszek Ptak, fundadora de la empresa de transporte de pasajeros La Estrella. Inauguración del nuevo recorrido a Córdoba.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), transport, emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, komunikacja, autobusy, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, Ptakowie

data | fecha: data nieznana

Rodzina Franciszka Ptaka, założyciela autobusowej firmy przewozów pasażerskich La Estrella. Inauguracja nowego połączenia autobusowego do Cordoby.

La familia de Franciszek Ptak, fundadora de la empresa de transporte de pasajeros La Estrella. Inauguración del nuevo recorrido a Córdoba.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), transport, emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, komunikacja, autobusy, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, Ptakowie

data | fecha: data nieznana

Rodzina Franciszka Ptaka, założyciela autobusowej firmy przewozów pasażerskich La Estrella. Inauguracja nowego połączenia autobusowego do Cordoby.

La familia de Franciszek Ptak, fundadora de la empresa de transporte de pasajeros La Estrella. Inauguración del nuevo recorrido a Córdoba.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), transport, emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, komunikacja, autobusy, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, Ptakowie

data | fecha: data nieznana

Rodzina Franciszka Ptaka, założyciela autobusowej firmy przewozów pasażerskich La Estrella. Inauguracja nowego połączenia autobusowego do Cordoby.

La familia de Franciszek Ptak, fundadora de la empresa de transporte de pasajeros La Estrella. Inauguración del nuevo recorrido a Córdoba.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), transport, emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, komunikacja, autobusy, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, Ptakowie

data | fecha: data nieznana

Rodzina Franciszka Ptaka, założyciela autobusowej firmy przewozów pasażerskich La Estrella - Ana Godek de Ptak z dziećmi Marią, Adalberto, Estanislao i Jose. Inauguracja nowego połączenia autobusowego do Cordoby.

La familia de Franciszek Ptak, fundadora de la empresa de transporte de pasajeros La Estrella. Ana Godek de Ptak con sus hijos María, Adalberto, Estanislao y José. Inauguración del nuevo recorrido a Córdoba.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Resistencia (prowincja Chaco, Argentyna), transport, emigracja, Polonia, rodzina, emigranci, Polacy w Argentynie, komunikacja, autobusy, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, transporte, Ptakowie