O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie rodziny Ptak, do której należał Franciszek Ptak, założyciel autobusowej firmy przewozowej La Estrella. W kolekcji znajdują się też zdjęcia autobusów należących do firmy.

sobre la colección

La colección contiene fotografías de la familia Ptak, a la que pertenecía Franciszek Ptak, fundador de la compañía de autobuses La Estrella. La colección también incluye fotos de autobuses de la empresa.