data | fecha: 1939 - 1945

miejsce | lugar: Murnau (Niemcy)

Tekst " O Radości Życia" odczytany na zebraniu grupy rolnictwa i wolnych zawodów Sodalicji Mariańskiej w niemieckim obozie jenieckim dla oficerów polskich w Murnau (Oflag VIIA). Pierwsza strona.

Texto de "Alegría de la vida" leído en la reunión con el grupo de agricultores y representantes de profesiones liberales de la Congregación Mariana en el campo alemán de prisioneros de guerra para los oficiales polacos en Murnau (Oflag VIIA). La página 1.

tagi | etiquetas: Niemcy, Alemania, Murnau (Niemcy), Polonia, II wojna światowa, emigracja, Polonia, lata 30., żołnierz, lata 40., literatura, obóz jeniecki, ziemiaństwo, Wojsko Polskie, Niemcy, niewola, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 30-te, lata 40-te, campo, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, años treinta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Krasicki, Witold

data | fecha: 1939 - 1945

miejsce | lugar: Murnau (Niemcy)

Tekst " O Radości Życia" odczytany na zebraniu grupy rolnictwa i wolnych zawodów Sodalicji Mariańskiej w niemieckim obozie jenieckim dla oficerów polskich w Murnau (Oflag VIIA). Druga strona.

Texto de "Alegría de la vida" leído en la reunión con el grupo de agricultores y representantes de profesiones liberales de la Congregación Mariana en el campo alemán de prisioneros de guerra para los oficiales polacos en Murnau (Oflag VIIA). La página 2.

tagi | etiquetas: Niemcy, Alemania, Murnau (Niemcy), Polonia, II wojna światowa, emigracja, Polonia, lata 30., żołnierz, lata 40., literatura, obóz jeniecki, ziemiaństwo, Wojsko Polskie, Niemcy, niewola, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 30-te, lata 40-te, campo, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, años treinta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Krasicki, Witold

data | fecha: 1939 - 1945

miejsce | lugar: Murnau (Niemcy)

Tekst " O Radości Życia" odczytany na zebraniu grupy rolnictwa i wolnych zawodów Sodalicji Mariańskiej w niemieckim obozie jenieckim dla oficerów polskich w Murnau (Oflag VIIA). Trzecia strona.

Texto de "Alegría de la vida" leído en la reunión con el grupo de agricultores y representantes de profesiones liberales de la Congregación Mariana en el campo alemán de prisioneros de guerra para los oficiales polacos en Murnau (Oflag VIIA). La página 3.

tagi | etiquetas: Niemcy, Alemania, Murnau (Niemcy), Polonia, II wojna światowa, emigracja, Polonia, lata 30., żołnierz, lata 40., literatura, obóz jeniecki, ziemiaństwo, Wojsko Polskie, Niemcy, niewola, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 30-te, lata 40-te, campo, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, años treinta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Krasicki, Witold

data | fecha: 1939 - 1945

miejsce | lugar: Murnau (Niemcy)

Tekst " O Radości Życia" odczytany na zebraniu grupy rolnictwa i wolnych zawodów Sodalicji Mariańskiej w niemieckim obozie jenieckim dla oficerów polskich w Murnau (Oflag VIIA). Czwarta strona.

Texto de "Alegría de la vida" leído en la reunión con el grupo de agricultores y representantes de profesiones liberales de la Congregación Mariana en el campo alemán de prisioneros de guerra para los oficiales polacos en Murnau (Oflag VIIA). La página 4.

tagi | etiquetas: Niemcy, Alemania, Murnau (Niemcy), Polonia, II wojna światowa, emigracja, Polonia, lata 30., żołnierz, lata 40., literatura, obóz jeniecki, ziemiaństwo, Wojsko Polskie, Niemcy, niewola, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 30-te, lata 40-te, campo, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, años treinta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Krasicki, Witold

data | fecha: 1939 - 1945

miejsce | lugar: Murnau (Niemcy)

Tekst " O Radości Życia" odczytany na zebraniu grupy rolnictwa i wolnych zawodów Sodalicji Mariańskiej w niemieckim obozie jenieckim dla oficerów polskich w Murnau (Oflag VIIA). Piąta strona.

Texto de "Alegría de la vida" leído en la reunión con el grupo de agricultores y representantes de profesiones liberales de la Congregación Mariana en el campo alemán de prisioneros de guerra para los oficiales polacos en Murnau (Oflag VIIA). La página 5.

tagi | etiquetas: Niemcy, Alemania, Murnau (Niemcy), Polonia, II wojna światowa, emigracja, Polonia, lata 30., żołnierz, lata 40., literatura, obóz jeniecki, ziemiaństwo, Wojsko Polskie, Niemcy, niewola, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 30-te, lata 40-te, campo, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, años treinta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Krasicki, Witold

data | fecha: 1939 - 1945

miejsce | lugar: Murnau (Niemcy)

Tekst " O Radości Życia" odczytany na zebraniu grupy rolnictwa i wolnych zawodów Sodalicji Mariańskiej w niemieckim obozie jenieckim dla oficerów polskich w Murnau (Oflag VIIA). Szósta strona.

Texto de "Alegría de la vida" leído en la reunión con el grupo de agricultores y representantes de profesiones liberales de la Congregación Mariana en el campo alemán de prisioneros de guerra para los oficiales polacos en Murnau (Oflag VIIA). La página 6.

tagi | etiquetas: Niemcy, Alemania, Murnau (Niemcy), Polonia, II wojna światowa, emigracja, Polonia, lata 30., żołnierz, lata 40., literatura, obóz jeniecki, ziemiaństwo, Wojsko Polskie, Niemcy, niewola, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 30-te, lata 40-te, campo, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, años treinta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Krasicki, Witold

data | fecha: 1982

miejsce | lugar: Argentyna

Wspomnienie o Witoldzie Krasickim autorstwa Jerzego Radońskiego.

Memorias de Witold Krasicki, autoría de Jerzy Radoński.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, emigracja, Polonia, lata 80., prasa, ziemiaństwo, artykuł, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 80-te, Polacos en Argentina, emigración, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, años 1980, años ochenta, wspomnienie, biografia, Krasicki, Witold

data | fecha: 1982

miejsce | lugar: Argentyna

Nekrolog opublikowany przez Zarząd Klubu Polskiego po śmierci Witolda Krasickiego.

Aviso fúnebre publicado por la Comisión Directiva del Club Polaco ante la muerte de Witold Krasicki.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, emigracja, Polonia, lata 80., ziemiaństwo, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 80-te, Polacos en Argentina, emigración, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, años 1980, años ochenta, nota necrológica, nekrolog, Krasicki, Witold

data | fecha: 1982

miejsce | lugar: Argentyna

Nekrolog opublikowany przez rodzinę Witolda Krasickiego, jego siostrzenice: Teresę Dayton z mężem i Zofię Mohl, po jego śmierci.

Aviso fúnebre publicado por la familia de Witold Krasicki, sus sobrinas Teresa Dayton y su esposo y Zofia Mohl, ante su muerte..

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, emigracja, Polonia, lata 80., ziemiaństwo, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 80-te, Polacos en Argentina, emigración, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, años 1980, años ochenta, nota necrológica, nekrolog, Krasicki, Witold

data | fecha: 1898

miejsce | lugar: Pietkowo (Polska)

Zaproszenie na ślub Elżbiety Komarówny i Witolda Krasickiego, rodziców Witolda Krasickiego (syna).

Invitación al casamiento de Elżbieta Komar y Witold Krasicki, padre de Witold Krasicki (hijo).

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Pietkowo (Polska), emigracja, Polonia, ślub, Polska, ziemiaństwo, XIX wiek, arystokracja, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, aristocracia, matrimonio, siglo XIX, colectividad Polaca, emigrante, zaproszenie, invitación, Krasicki, Witold

data | fecha: 1898

miejsce | lugar: Pietkowo (Polska)

Zaproszenie na ślub Elżbiety Komarówny i Witolda Krasickiego, rodziców Witolda Krasickiego (syna).

Invitación al casamiento de Elżbieta Komar y Witold Krasicki, padre de Witold Krasicki (hijo).

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Pietkowo (Polska), emigracja, Polonia, Polska, ziemiaństwo, arystokracja, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, Krasicki, Witold

data | fecha: 1898

miejsce | lugar: Pietkowo (Polska)

Zaproszenie na ślub Elżbiety Komarówny i Witolda Krasickiego, rodziców Witolda Krasickiego (syna).

Invitación al casamiento de Elżbieta Komar y Witold Krasicki, padre de Witold Krasicki (hijo).

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Pietkowo (Polska), emigracja, Polonia, Polska, ziemiaństwo, arystokracja, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, Krasicki, Witold

data | fecha: 1898

miejsce | lugar: Pietkowo (Polska)

Ślub Elżbiety Komarówny i Witolda Krasickiego, rodziców Witolda Krasickiego (syna).

Casamiento de Elżbieta Komar i Witold Krasicki, padres de Witold Krasicki (hijo).

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Pietkowo (Polska), emigracja, Polonia, ślub, uroczystość, Polska, ziemiaństwo, pałac, wnętrze, fotografia grupowa, XIX wiek, arystokracja, Polacy w Argentynie, ceremonia, goście, Polacos en Argentina, emigración, aristocracia, matrimonio, siglo XIX, palacio, colectividad Polaca, emigrante, Krasicki, Witold

data | fecha: 1970 - 1984

miejsce | lugar: Buenos Aires (Argentyna)

Witold Krasicki, urodzony 21 maja 1902 r. w Piętkowie na Podlasiu, zmarł 24 pażdziernika 1982 r. w Buenos Aires po ponad trzydziestoletnim pobycie w Argentynie. W okresie przed emigracją, w Polsce, brał udział w wojnie 1920 r., służąc jako ochotnik...

Witold Krasicki nació el 21 de mayo de 1902 en Piętkowie. Falleció el 24 de octubre de 1982 en Buenos Aires, después de más de 30 anos de haber permanecido en Argentina. Cuando estuvo en Polonia, fue voluntario en 1920 y oficial del 7 regimiento de...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, Polonia, emigracja, Polonia, lata 70., lata 80., karykatura, sztuka, ziemiaństwo, rysunek, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 80-te, lata 70-te, Polacos en Argentina, emigración, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, arte, caricatura, Krasicki, Witold

data | fecha: 1979

miejsce | lugar: Buenos Aires (Argentyna)

Witold Krasicki siedzi w rodzinnym ogródku w Buenos Aires ze swają siostrzenicą Zofią Mohl.

Witold Krasicki sentado en el parque familiar en la provincia de Buenos Aires, con su sobrina Sofia Mohl.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, Polonia, emigracja, Polonia, rodzina, portret, lata 70., ziemiaństwo, kobieta, mężczyzna, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 70-te, Polacos en Argentina, emigración, familia, retrato, hombre, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, años setenta, años 1970, Krasicki, Witold

data | fecha: 1920

miejsce | lugar: Polska

Witold Krasicki ze starszym bratem Jerzym w mundurach ułańskich (prawdopodobnie służyli w 10. Pułku Ułanów Litewskich, który formował się w ich majątku w Pietkowie).

Witold Krasicki con su hermano mayor Jerzy en uniformes de ulanos (probablemente servían en el 10. Regimineto de Ulanos Lituanos, que se formaba en su hacienda en Pietkowo).

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, emigracja, Polonia, rodzina, lata 20., portret, żołnierz, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, ziemiaństwo, Wojsko Polskie, kawaleria, mężczyzna, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 20-te, ułan, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, familia, soldado, hombre, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, Krasicki, Witold

data | fecha: 1934

miejsce | lugar: Pietkowo (Polska)

Dworek rodziny Krasickich w Pietkowie - widok od strony parku.

Hacienda de la familia de los Krasicki en Pietkowo, vista desde el parque.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Pietkowo (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, architektura, Polska, ogród, II Rzeczpospolita, ziemiaństwo, dwór, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, arquitectura, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, familia, años treinta, aristocracia, palacio, colectividad Polaca, emigrante, Krasicki, Witold

data | fecha: 1906-12-28

miejsce | lugar: Pietkowo (Polska)

Dworek rodziny Krasickich w Pietkowie - widok od strony jeziora.

Hacienda de la familia de los Krasicki en Pietkowo, vista desde el lago.

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Pietkowo (Polska), emigracja, Polonia, architektura, XX wiek, Polska, ziemiaństwo, dwór, jezioro, arystokracja, Polacy w Argentynie, arquitectura, Polacos en Argentina, emigración, familia, aristocracia, siglo XX, palacio, colectividad Polaca, emigrante, Krasicki, Witold

data | fecha: 1920 - 1930

miejsce | lugar: Polska

Witold Marian Krasicki (z lewej) z bratem Jerzym Antonim Krasickim w kostiumach historycznych na bal maskowy.

Witold Marian Krasicki (a la izquierda) con su hermano Jerzy Antoni Krasicki en trajes históricos en un baile de máscaras.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, emigracja, Polonia, lata 20., lata 30., portret, żołnierz, II RP, zabawa, Polska, II Rzeczpospolita, rozrywka, ziemiaństwo, kostium, mężczyzna, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 30-te, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, baile, bal maskowy, Krasicki, Witold

data | fecha: ok. 1920

miejsce | lugar: Polska

Jerzy Antoni Krasicki (ur.1899 r., zm. 1939 r.). Przed wojną sędzia Sądu Rejonowego w Białystoku, zginął po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski. Był starszym bratem Witolda Mariana Krasickiego. Na zdjęciu w mundurze ułana.

Jerzy Antoni Krasicki (nacido en 1899 , fallecido en 1939). Antes de la guerra era juez en el Tribunal de Distrito en Białystok, falleció después de que el Ejército Rojo invadiera Polonia. Era hermano mayor de Witold Marian Krasicki. En la fotografía en uniforme de ulano.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, emigracja, Polonia, lata 20., portret, żołnierz, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, ziemiaństwo, mężczyzna, arystokracja, Polacy w Argentynie, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, retrato, soldado, aristocracia, colectividad Polaca, emigrante, Krasicki, Witold