O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie Witolda Krasickiego, m.in. z okresu II wojny światowej. Do kolekcji należą także zdjęcia majątku Krasickiech w Pietkowie (Polska).

sobre la colección

La colección contiene fotografías de Witold Krasicki, entre otros, de la Segunda Guerra Mundial. La colección incluye también fotos de la finca de los Krasicki en Pietkowo (Polonia).

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 21.05.1902, Pietkowo (Polska)