data | fecha: 1941

Polscy zesłańcy w kołchozie Siemipołka. Na zesłaniu byli zmuszani do pracy np. przy wyrębie lasu. Dostawali rękawiczki i czapki, które zakrywały im uszy. Nie mieli ubrania na zmianę.

Polacos deportados al koljóz de Siemipołka. Se ven forzados a trabajar, por ejemplo en tala de árboles.a orillas del rio Reciben guantes y gorros que les cubren las orejas. No tienen cambio de ropa.

tagi | etiquetas: ZSRR, Kazachska SRR (ZSRR), Russia, II wojna światowa, zesłanie, wojsko, żołnierze, lata 40., ZSRR, represje, lata 40-te, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, anos 1940, anos cuarenta, ejército, destierro, represiónes, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1941

Polscy zesłańcy w kołchozie Siemipołka stoją z reniferem w zaprzęgu.

Polacos deportados al koljóz de Siemipołka con el trineo de renos.

tagi | etiquetas: ZSRR, Russia, Siemipołka (Kazachska SRR, ZSRR), II wojna światowa, zesłanie, wojsko, żołnierze, lata 40., ZSRR, represje, lata 40-te, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, anos 1940, anos cuarenta, ejército, destierro, represiónes, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1944 - 1946

Żołnierze 3. Dywizji Strzelców Karpackich.

Soldados de la 3a División de Rifles de los Cárpatos.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945 - 1946

Pomnik stworzony z części zniszczonego czołgu.

Monumento hecho de los restos de un tanque.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945 - 1946

Uroczystości z udziałem polskich żołnierzy we Włoszech. Generał Nikodem Sulik ze sztandarem.

Soldados de la 3a División de Rifles de los Cárpatos. El general Nikodem Sulik con el estandarte.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945 - 1946

Uroczystość wręczenia sztandaru polskim żołnierzom, którzy w czasie II wojny światowej walczyli we Włoszech.

Una solemne entrega del estandarte a los militares polacos que durante la Segunda Guerra Mundial lucharon en Italia.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945 - 1946

Żołnierz malujący symbol 6. Lwowskiej Brygady Piechoty.

Un soldado pintando el símbolo de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945 - 1946

Manewry 6. Lwowskiej Brygady Piechoty.

Maniobras de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1946-03-04

Kaziuk, czyli jarmark odpustowy zorganizowany przez polskich żołnierzy. Przed wojną odbywał się Wilnie w dzień świętego Kazimierza (4 marca). Żołnierze z bazyliszkiem.

Kaziuk, es decir, una feria organizada por militares polacos. Antes de la guerra se celebraba en Vilna el día de San Kazimierz (4 de marzo). Soldados con el basilisco.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945

Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech.

Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945

Polscy żołnierze w Watykanie. Po zakończeniu wojny żołnierze złożyli wizytę w Watykanie i spotkali się z papieżem Piusem XII. Trzeci z lewej Edward Idczak.

Soldados polacos en el Vaticano. Al terminar la guerra los soldados polacos visitan el Vaticano y se reúnen con el Papa Pío XII. El tercero de la izquierda es Edward Idczak.

tagi | etiquetas: Watykan, Vaticano, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945

Polscy żołnierze w Watykanie. Po zakończeniu wojny żołnierze złożyli wizytę w Watykanie i spotkali się z papieżem Piusem XII. Pierwszy z lewej Edward Idczak.

Soldados polacos en el Vaticano. Al terminar la guerra los soldados polacos visitan el Vaticano y se reúnen con el Papa Pío XII. El primero de la izquierda es Edward Idczak.

tagi | etiquetas: Watykan, Vaticano, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945

Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty przy znaku bojowym swojej jednostki. W środku stoi Edward Idczak.

Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis al lado de la bandera de su unidad. En el medio está Edward Idczak.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945

Polscy żołnierze w towarzystwie pielęgniarki stoją przed barakiem, w którym prawdopodobnie zorganizowano szpital polowy.

Soldados polacos con una enfermera. Se encuentran delante de una barraca en la que probablemente se organizó un hospital de campana.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945

Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech. Grupa żołnierzy przy ciężarówce. 2. z lewej (na samochodzie) Edward Idczak.

Soldados de las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. Un grupo de soldados junto al camión. El segundo de la izquierda (encima del camión) es Edward Idczak.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945

Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty reperują transporter opancerzony.

Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis reparando un vehículo acorazado.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, vehículo acorazado, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945 - 1946

Żołnierz 6. Lwowskiej Brygady Piechoty w transporterze opancerzonym.

Un soldado de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis manejando un vehículo acorazado.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, vehículo acorazado, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945

Żołnierze 6. Lwowskiej Brygady Piechoty reperują transporter opancerzony.

Soldados de la 6a Brigada de Infantería de Léopolis reparando un vehículo acorazado.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, vehículo acorazado, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie we Włoszech. Żołnierze na motocyklach. Drugi z prawej Edward Idczak.

Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. Soldados en motos. El segundo de la derecha es Edward Idczak.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor

data | fecha: 1945

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie we Włoszech. Edward Idczak (z prawej) z kolegą.

Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia. Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente en Italia.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Armia Andersa, wojsko, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, lata 40-te, ejército de Anders, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, anos 1940, anos cuarenta, ejército, Idczak, Wiktor