data nagrania | fecha de grabación: 2013-10-28

miejsce nagrania | lugar de grabación del audio: Acassuso k. Buenos Aires, Argentyna

Język | Idioma: polski

długość nagrania | duración del audio: 02 h 46 m

o czym opowiada

Życie codzienne w majątku Karskie na Podlasiu do wybuchu wojny w 1939 roku, okupacja niemiecka w Karskich, parcelacja majątku i jego przymusowe opuszczenie w 1944 roku, pobyt w Siedlcach, przyjazd do Warszawy w 1945 (mieszkanie na Powiślu na ul. Czerwonego Krzyża), ucieczka z matką i siostrą z Polski przez „zieloną granicę”, przyjazd do ojca (żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) do Włoch, pobyt w Wielkiej Brytanii, wyjazd do Argentyny w 1948 roku, życie codzienne w Argentynie: edukacja, harcerstwo, wyprawy wysokogórskie, znajomość z Wiktorem Ostrowskim, studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki w Buenos Aires, praca zawodowa (m.in. w „Electrodinie”).

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-28

Ucieczka z Polski w 1946 roku

Huida de Polonia (1946)

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Praga, Polonia, emigracja, Polonia, lata 40., Polska, emigración, años cuarenta, Mittelstaedt, Henryk

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-28

Spotkanie z ojcem we Włoszech

Reencuentro con el padre en Italia

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, rodzina, lata 40., ojciec, años cuarenta, padre, famila, Mittelstaedt, Henryk