data | fecha: 1948 - 1953

Janina Streb urodziła się w Polsce w 1925 r. Była inżynierem architektem. Kierowała projektem budowy siedziby Towarzystwa Polskiego Dock Sud. Na zdjęciu z mężem Carlosem Burundarena przy swoim domu w Dock Sud, w prowincji Buenos Aires.

Janina Streb nacida en Polonia en 1925. Era arquitecta. Dirigió el proyecto de la construcción de la sede de la Sociedad Polonesa Dock Sud. En la foto con su esposo Carlos Burundarena frente a su casa en Dock Sud, provincia Buenos Aires.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, lata 40., lata 50., dom, Polacy w Argentynie, lata 50-te, lata 40-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, casa, anos 1940, anos cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, lata 50., Strebowie, Streb, Janina, Burundarena, Carlos

data | fecha: 1950 - 1959

Janina Streb i jej ojciec Ignacy Aleksander Streb. Rodzina Streb (Ignacy Aleksander i Anastasia Kras razem z dziećmi Janiną i Jerzym) przyjechała do Argentyny w 1928 r. Rodzina osiedliła się w dzielnicy Dock Sud, gdzie brała udział w życiu społecznym...

En la foto Janina Streb e su padre Ignacy Streb. La familia Streb, Ignacy Aleksander y Anastasia Kras junto con sus hijos Janina y Jerzy llegaron a Argentina en 1928. Se establecieron en la zona de Dock Sud donde tomaron parte de la vida social de la comunidad...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, rodzina, lata 50., Polacy w Argentynie, lata 50-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, lata 50., Strebowie, Streb, Janina, Streb, Ignacy

data | fecha: 1934 - 1935

Członkowie Towarzystwa Polaków w Dock Sud przed kościołem, po Mszy Świętej. 3. z prawej stoi Ignacy Streb, przed nim syn Jerzy Michał Streb.

Miembros de la colectividad polaca de Dock Sud saliendo de misa. Parado 3 de la derecha Ignacy Streb. Delante de el, su hijo Jerzy Michał Streb.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, lata 30., kościół, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, iglesia, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, sociedad Polaca, asociación de Polacos, Towarzystwo Polaków, Strebowie, Streb, Ignacy, Streb, Jerzy

data | fecha: 1932 - 1938

Dziecięca grupa teatralna Towarzystwa Polskiego Dock Sud. Dzieci brały udział w uroczystościach patriotycznych i na akademiach. Na zdjęciu 1. z lewej Janina Streb.

Grupo de teatro infantil de la Sociedad Polaca Dock Sud. Los ninos participaban en los festejos patrióticos y en el teatro. En la foto 1. de la izquierda Janina Streb.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, dzieci, lata 30., kostium, dziecko, Polacy w Argentynie, lata 30-te, grupa teatralna, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, niño, asociación de Polacos, Towarzystwo Polaków, Strebowie, Streb, Janina

data | fecha: 1934-05-25

Grupa uczniów III klasy szkoły powszechniej, gdzie uczyły się dzieci polskie. Szkoła mieściła się w Buenos Aires. Dzieci z Dock Sud dojeżdzały tam łódkami przez rzeką Riachuelo, która oddziela stolicę Argentyny od Prowincji Buenos Aires....

Grupo de alumnos de 3 grado de una escuela argentina donde asistían los ninos polacos. La escuela estaba situada en la capital de Argentina, muy cerca de la localidad Dock Sud. Los ninos llegaban a la escuela cruzando el río Riachuelo, que divide la...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, szkoła, dzieci, lata 30., dziecko, uczeń, Polacy w Argentynie, lata 30-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, escuela, alumno, colectividad Polaca, emigrante, niño, Strebowie, Streb, Janina, Benito Quinquela Martin

data | fecha: lato 1936

Grupa dzieci na plaży przy rzece Río de la Plata, w dzielnicy Dock Sud lub Quilmes. Pierwsza z lewej Janina Streb.

Grupo de ninos en la playa del Río de la Plata, en la zona de Dock Sud o Quilmes. 1 de la izquierda Janina Streb.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, lata 30., odpoczynek, plaża, rzeka, lata 30-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, niño, Río de la Plata, playa, Strebowie, Streb, Janina

data | fecha: 1929 - 1932

Grupa dzieci występujących w przedstawieniu teatralnym. Dzieci z koła teatralnego brały udział w uroczystościach patriotycznych.4 z lewej Janina Streb.

Grupo de ninos durante una representación teatral. Los ninos participaban en los festejos patrióticos y en el teatro.4 de la izquierda Janina Streb.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, dzieci, lata 20., lata 30., teatr, kostium, dziecko, Polacy w Argentynie, lata 30-te, lata 20-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, niño, teatro, traje, Strebowie, Streb, Janina

data | fecha: 1920 - 1930

Dzieci występujące w przedstawieniu teatralnym.

Un grupo de ninos durante una representación teatral.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, dzieci, lata 20., lata 30., teatr, spektakl, scena, dziecko, Polacy w Argentynie, lata 30-te, lata 20-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, niño, espectáculo, escena, Strebowie

data | fecha: 1925 - 1945

Małżeństwo Polaków z córką - przyjaciele rodziny Streb.

Matrimonio con su hija - amigos polacos de la familia Streb.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, rodzina, lata 20., lata 30., lata 40., aparat fotograficzny, moda, małżeństwo, Polacy w Argentynie, lata 30-te, lata 40-te, lata 20-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, matrimonio, anos 1940, anos cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, aparato fotográfico, Strebowie

data | fecha: 1930 - 1939

W 1933 roku założono Klub Sportowy Strzelec. Najpierw powstała sekcja bokserska. Później zorganizowano drużynę piłkarską, która odniosła kilka sukcesów wśród polskich drużyn i rozgrywała puchary z argentyńskimi drużynami. Na zdjęciu...

En 1933 se creó el Club Deportivo Strzelec. En un principio se inauguró el sector de boxeo. Más tarde se formó un equipo de futbol, la que logró varios sucesos entre los equipos polacos. Estos equipos polacos participaron en campeonatos con equipos...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, lata 30., sport, klub sportowy, Polacy w Argentynie, lata 30-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, deporte, strzelec, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, fútbol, club deportivo, KS Gdynia, piła nożna, KS Polonia, boisko, piłkarz, fútbolista, Mazurkiewicz, Władysław, Strebowie, Streb, Ignacy

data | fecha: 1931 - 1937

Pogrzeb członka Towarzystwa Polskiego Dock Sud. Na zdjęciu m.in. Jerzy Streb (5. dziecko od lewej).

Velatorio de un miembro de la Sociedad Polonesa Dock Sud. 5 nino de la izquierda Jerzy Streb.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, lata 30., pogrzeb, Towarzystwo Polskie, dziecko, Polacy w Argentynie, lata 30-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, entierro, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, niño, sociedad Polaca, velatorio, funeral, Strebowie, Streb, Jerzy