O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie rodziny Streb, w tym Janiny Streb, która kierowała projektem budowy siedziby Towarzystwa Polskiego Dock Sud. Do kolekcji należą także fotografie członków tego towarzystwa oraz dzieci ze szkoły w Dock Sud.