data nagrania | fecha de grabación: 2013-10-20

miejsce nagrania | lugar de grabación del audio: Buenos Aires, Argentyna

Język | Idioma: polski

długość nagrania | duración del audio: 02 h 13 m

o czym opowiada

Losy okupacyjne i powojenne matki – fotografki Zofii Chomętowskiej, wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, okres okupacji niemieckiej w Warszawie i podwarszawskim Świdrze, opuszczenie Warszawy po kapitulacji powstania warszawskiego (pobyty w Częstochowie, Zakopanem), powrót do Warszawy tuż po zakończeniu wojny, wyjazd z Polski do Włoch, wyjazd do Argentyny, życie codzienne w Argentynie w pierwszych kilku latach po przyjeździe (obyczajowość, szkoła, zajęcia matki).

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-20

W okupowanej Warszawie

En la Varsovia ocupada

tagi | etiquetas: Warszawa, Varsovia, II wojna światowa, lata 40., años veinte, II Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial), Chomętowska, Gabriela

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-20

"Zabawy" dzieciństwa w okupowanej Warszawie

“Juegos” de la infancia en la Varsovia

tagi | etiquetas: Warszawa, Varsovie, II wojna światowa, lata 40., años veinte, II Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial), Chomętowska, Gabriela

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-20

Przyjazd do Buenos Aires. Pierwsze wrażenia

Llegada a Buenos Aires. Primera impresión

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires, Argentina, emigracja, lata 40., Polacy w Argentynie, años veinte, Polacos en Argentina, emigración, Chomętowska, Gabriela

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2013-10-20

Edukacja w szkole przyklasztornej w Buneos Aires

Educación en el colegio de monjas en Buenos Aires

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires, Argentina, szkoła, edukacja, escuela, educación, Chomętowska, Gabriela