data nagrania | fecha de grabación: 2013-10-28

miejsce nagrania | lugar de grabación del audio: Buenos Aires, Argentyna

Język | Idioma: polski

długość nagrania | duración del audio: 01 h 00 m

o czym opowiada

Okupacja niemiecka w Warszawie (powstanie warszawskie, roczny okres rozłąki z matką), ucieczka z Polski przez „zieloną granicę” i spotkanie z ojcem (żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie), półroczny pobyt we Włoszech, pobyt w Wielkiej Brytanii, podróż statkiem do Argentyny (1949 rok), sytuacja rodziny w pierwszym okresie po przyjeździe do Argentyny, obyczajowość argentyńska, polscy emigranci w Argentynie.