O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Jolanta Sadkowski-Carretto opowiada m.in. o okupacji niemieckiej w Warszawie, ucieczce z Polski, pobycie we Włoszech, Wielkiej Brytanii i wyjeździe do Argentyny. Relacja dotyczy także sytuacji rodziny J. Sadkowski-Carretto w pierwszym okresie po przyjeździe do Argentyny.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 5.10.1939, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1949