data | fecha: 1920-03-11

Konsul Kazimierz Reychman zaprasza Bolesława Schreibera na spotkanie w celu ustalenia przebiegu obchodów Święta 3 maja.

Cónsul Kazimierz Reychman invita a Bolesław Schreiber a la reunión con objetivo de fijar el programa de los festijos del día de 3 de Mayo.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, konstytucja 3 maja, organizacje społeczne, 3 Maja, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, anos 1920, anos veinte, documento, colectividad Polaca, emigrante, święto narodowe, konsul, konsulat RP w Buenos Aires, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1920-04-30

Odezwa działaczy polonijnych informująca o działaniach konsula Władysława Szulca i sprzeciwiająca się jego nominacji na zajmowane stanowisko.

Manifesto de los activistas polacos sobre las acciones del cónsul Władysław Szulc, oponiendo a su nominación al cargo ocupado.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 20., organizacje społeczne, dokument, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, anos 1920, anos veinte, documento, colectividad Polaca, emigrante, odezwa, konsul, konsulat, Schreiber, Bolesław, Szulc, Władysław