data | fecha: lata 30.

Banco Polaco Polska Kasa Opieki.

Banco Polaco PKO (sucursal del Banco Polaco PKO en Argentina).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., architektura, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, bankowość, colectividad Polaca, emigrante, Bank PKO, banco, Bank Polska Kasa Oszczędności, gmach, banki,

data | fecha: lata 30.

Poselstwo Polskie

Legación del Gobierno de Polonia

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., architektura, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, gmach,

data | fecha: lata 30.

Poselstwo Polskie

Legación del Gobierno de Polonia

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., architektura, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, gmach,

data | fecha: lata 30.

Banco Polaco Polska Kasa Opieki (argentyńska filia Banku PKO).

Banco Polaco PKO (sucursal del Banco Polaco PKO en Argentina).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., architektura, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, arquitectura, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, bankowość, colectividad Polaca, emigrante, Bank PKO, banco, Bank Polska Kasa Oszczędności, gmach, banki,

data | fecha: lata 30.

Banco Polaco Polska Kasa Opieki (argentyńska filia Banku PKO).

Banco Polaco PKO (sucursal del Banco Polaco PKO en Argentina).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., schody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, arquitectura, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, bankowość, colectividad Polaca, emigrante, Bank PKO, banco, Bank Polska Kasa Oszczędności, banki,

data | fecha: lata 30.

Banco Polaco Polska Kasa Opieki (argentyńska filia Banku PKO).

Banco Polaco PKO (sucursal del Banco Polaco PKO en Argentina).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., schody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, arquitectura, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, bankowość, colectividad Polaca, emigrante, Bank PKO, banco, Bank Polska Kasa Oszczędności, banki,

data | fecha: lata 30.

Banco Polaco Polska Kasa Opieki (argentyńska filia Banku PKO).

Banco Polaco PKO (sucursal del Banco Polaco PKO en Argentina).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, bankowość, colectividad Polaca, emigrante, Bank PKO, banco, Bank Polska Kasa Oszczędności, banki, kasa, sejf,

data | fecha: lata 30.

Banco Polaco Polska Kasa Opieki (argentyńska filia Banku PKO).

Banco Polaco PKO (sucursal del Banco Polaco PKO en Argentina).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, arquitectura, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, bankowość, colectividad Polaca, emigrante, Bank PKO, banco, Bank Polska Kasa Oszczędności, banki,

data | fecha: lata 30.

Banco Polaco Polska Kasa Opieki (argentyńska filia Banku PKO).

Banco Polaco PKO (sucursal del Banco Polaco PKO en Argentina).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, arquitectura, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, bankowość, colectividad Polaca, emigrante, Bank PKO, banco, Bank Polska Kasa Oszczędności, banki,

data | fecha: lata 30.

Banco Polaco Polska Kasa Opieki (argentyńska filia Banku PKO).

Banco Polaco PKO (sucursal del Banco Polaco PKO en Argentina).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, arquitectura, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, bankowość, colectividad Polaca, emigrante, Bank PKO, banco, Bank Polska Kasa Oszczędności, banki,

data | fecha: lata 30.

Banco Polaco Polska Kasa Opieki (argentyńska filia Banku PKO).

Banco Polaco PKO (sucursal del Banco Polaco PKO en Argentina).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, arquitectura, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, bankowość, colectividad Polaca, emigrante, Bank PKO, banco, Bank Polska Kasa Oszczędności, banki,

data | fecha: lata 30.

Działacze polonijni, 2. od lewej siedzi Juliusz Nowiński.

Activistas de la comunidad polaca, 2. de la izquierda - Juliusz Nowiński (sentado).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., spotkanie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, banco,

data | fecha: lata 30.

Polska uroczystość z udziałem działaczy polonijnych.

Acto polaco con la presencia de los activistas de la comunidad polaca.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., tłum, spotkanie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, zebranie, banco, Piłsudski, Józef

data | fecha: lata 30.

Polska uroczystość z udziałem działaczy polonijnych.

Acto polaco con la presencia de los activistas de la comunidad polaca.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., tłum, spotkanie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, zebranie, banco,

data | fecha: 1938-10-31

Przedstawienie z okazji Narodowego Dnia Oszczędności.

Espectáculo con motivo al Día Nacional del Ahorro.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Berisso (prowincja Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, harcerstwo, dzieci, lata 30., harcerze, teatr, przedstawienie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, banco, Narodowy Dzień Oszczędności,

data | fecha: lata 30.

Polska uroczystość z udziałem posła Zdzisława Kurnikowskiego (3. od lewej) oraz konsula Wacława Dostala (przy pośle).

Acto polaco con la presencia del diputado Zdzisław Kurnikowski (3. de la izquierda) y cónsul Wacław Dostala (al lado del diputado).

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., tłum, spotkanie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, zebranie, banco,

data | fecha: lata 30.

Polska uroczystość z udziałem działaczy polonijnych.

Acto polaco con la presencia de los activistas de la comunidad polaca.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 30., sztandar, tłum, spotkanie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, zebranie, banco,

data | fecha: 1938

Dyrektor PLL LOT Wacław Makowski - w samolocie Lockheed L-14 Super Electra pokonał trasę Los Angeles-Ameryka Środkowa-Ameryka Południowa-Atlantyk-Afryka-Rzym.

Wacław Makowski - director de PLL LOT, en el avión Lockheed L-14 Super Electra recorrió la ruta Los Angeles - América Central - América del Sur - Atlántico - Africa - Roma.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, lata 30., mundur, lotnictwo, samoloty, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, aviación, lotnik, banco, kapitan, Polskie Linie Lotnicze LOT,

data | fecha: 1938

Powitanie dyrektora PLL LOT Wacława Makowskiego - w samolocie Lockheed L-14 Super Electra pokonał trasę Los Angeles-Ameryka Środkowa-Ameryka Południowa-Atlantyk-Afryka-Rzym.

Bienvienida de Wacław Makowski - director de PLL LOT - en el avión Lockheed L-14 Super Electra recorrió la ruta Los Angeles - América Central - América del Sur - Atlántico - Africa - Roma.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, lata 30., mundur, lotnictwo, samoloty, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, aviación, lotnik, banco, kapitan, Polskie Linie Lotnicze LOT, Makowski, Wacław

data | fecha: 1938

Powitanie dyrektora PLL LOT Wacława Makowskiego - w samolocie Lockheed L-14 Super Electra pokonał trasę Los Angeles-Ameryka Środkowa-Ameryka Południowa-Atlantyk-Afryka-Rzym.

Bienvienida de Wacław Makowski - director de PLL LOT - en el avión Lockheed L-14 Super Electra recorrió la ruta Los Angeles - América Central - América del Sur - Atlántico - Africa - Roma.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, lata 30., mundur, lotnictwo, samoloty, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, emigrante, aviación, lotnik, banco, kapitan, Polskie Linie Lotnicze LOT, Makowski, Wacław