O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie siedziby oraz pracowników Banco Polaco Polskiej Kasy Opieki w Buenos Aires (argentyńskiej filii Banku PKO), wykonane w latach 30. Do kolekcji należą także fotografie z uroczystości polonijnych.

sobre la colección

La colección contiene fotografías de la oficina central y empleados del Banco Polaco del Fondo Polaco de Atención en Buenos Aires (la sucursal argentina del Banco PKO), tomadas en la década de 1930. La colección también incluye fotografías de celebraciones de la comunidad polaca.