data | fecha: data nieznana

miejsce | lugar: Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna)

Uroczystości pod pomnikiem.

Festejos al pie del monumento.

tagi | etiquetas: Warta, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), Polonia, emigracja, Polonia, sztandar, uroczystość, święto, kwiaty, pomnik, warta, Dom Polski, emigranci, Polacy w Argentynie, ceremonia, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Zenger, Liliana

data | fecha: ok. 1959

Roberto Szymanski przy swoim mieszkaniu służbowym, które należało do argentyńskiej firmy energetycznej YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales).

Roberto Szymanski frente a la casa donde vivía cuando estaba de servicio, que pertenecía a la empresa petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, lata 50., motoryzacja, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, motorización, años cincuenta, años 1950, carrera de automóviles, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Comodoro Rivadavia, Patagonia, lata 50., Szymanski, Roberto Carlos

data | fecha: 1950 - 1970

Nabrzeże Oceanu Atlantyckiego (Zatoka San Jorge).

Costa del Océano Atlántico. Golfo de San Jorge.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, lata 50., lata 60., lata 70., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, lata 60-te, lata 70-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, años setenta, años 1970, Polacy w Comodoro Rivadavia, lata 50., Szymanski, Roberto Carlos

data | fecha: lata 40.

Jan Józef Koprowski - ojciec Enrique Koprowskiego - w czasie służby wojskowej. W tle Dom Polski.

Jan Józef Koprowski -padre de Enrique Koprowski en la época del servicio militar. Al fondo, la Casa Polaca.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, żołnierz, wojsko, żołnierze, lata 40., służba wojskowa, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, Koprowski, Enrique

data | fecha: ok. 1960

Roberto Szymanski z przyjacielem po polowaniu.

Roberto Szymanski con un amigo después de una cacería.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, lata 50., lata 60., broń, polowanie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, lata 60-te, strzelba, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Comodoro Rivadavia, lata 50., Szymanski, Roberto Carlos

data | fecha: 1966

Inauguracja Avenida Polonia (ulica Polska). Przyjęcie w Domu Polskim. Pan Pacck (pierwszy z prawej, z papierosem), Franciszek Leniek (z tyłu, z prawej), gubernator prowincji Chubut (drugi z lewej), Eugenia Koprowski (pierwsza z prawej), Jan Józef Koprowski...

Reunión en la Casa Polaca en ocasión de la inuguración de la Avenida Polonia. El Sr. Pacck (1 de la der, con un cigarrillo), Franciszek Leniek (de espaldas, a la der.), el gobernador de la provincia de Chubut (2 de la izq.), Eugenia Koprowski (1 de...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, lata 60., uroczystość, uroczystości, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, przyjęcia, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1933

Wanda Koprowski na tle Domu Polskiego.

Wanda Koprowski delante de la Casa Polaca.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., portret, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1933

Janina Koprowski (z lewej) z koleżanką. W tle Dom Polski.

Janina Koprowski (2 de la izq.) con una compañera. Al fondo, la Casa Polaca.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., portret, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1926

Budowa Domu Polskiego. Janina Koprowski (pierwsza z lewej).

Construcción de la Casa Polaca. Janina Koprowski (1 de la izq.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 20., portret, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, Koprowski, Enrique

data | fecha: lata 50.

Dzieci z Domu Polskiego. Enrique Koprowski (w drugim rzędzie, piąty z prawej), Marta Martinez (w drugim rzędzie, siódma z prawej).

Niños de la Casa Polaca. Enrique Koprowski (en la 2 fila, 5 de la der.), Marta Martínez (en la 2 fila, 7 de la der.).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, portret, lata 50., dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Dom Polski w Comodoro Rivadavia, lata 50., Koprowski, Enrique