data | fecha: lata 60.

Mężczyźni.

Hombres.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 60., motoryzacja, samochód, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, motorización, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Mickiewicz, Monika

data | fecha: przed 1951

Bogusław Kropidłowski.

Bogusław Kropidłowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, emigranci, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, retrato, colectividad Polaca, emigrante, Twardowski, Tomas Mario, Kropidłowski, Bogusław

data | fecha: 1956 - 1957

Asado (argentyńska odmiana grilla). Mieczysław Dola (pierwszy z lewej) i Zofia Socha (druga z lewej).

Asado (tipo de parrilla argentina). Mieczysław Dola (el primero de la izquierda) y Zofia Socha (la segunda de la izquierda).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, życie codzienne, portret, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, lata 50., Mickiewicz, Monika

data | fecha: 1958

Edmund Mickiewicz (z prawej) - ojciec Moniki Mickiewicz, Monica Mickiewicz (w oknie).

Edmund Mickiewicz (a la derecha), padre de Monica Mickiewicz, con Monica Mickiewicz (en la cabina).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, portret, lata 50., motoryzacja, samochód, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, motorización, años 1960, años sesenta, retrato, juventud, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, lata 50., Mickiewicz, Monika

data | fecha: 1965 - 1966

Strzyżenie owiec.

Esquila de oveja.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., zwierzęta, owce, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, zwierzę, owca, Mickiewicz, Monika

data | fecha: data nieznana

Wieże wiertnicze należące do koncernu Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F).

Torres de perforación pertenecientes al grupo Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, przemysł, przemysł naftowy, emigranci, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, industria, colectividad Polaca, emigrante, wieża wiertnicza, koncerny, koncern, Mickiewicz, Monika

data | fecha: 1956

Krystyna Mickiewicz (w środku) z córkami Elżbietą (z prawej) i Moniką (z lewej).

Krystyna Mickiewicz (en el medio) con sus hijas Elżbieta (a la derecha) y Monica (a la izquierda).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, portret, lata 50., motoryzacja, samochód, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, motorización, familia, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, lata 50., Mickiewicz, Monika, Mickiewicz, Elżbieta

data | fecha: 1956

Krystyna Mickiewicz - matka Moniki Mickiewicz.

Krystyna Mickiewicz, madre de Monica Mickiewicz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 50., motoryzacja, samochód, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, motorización, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, lata 50., Mickiewicz, Monika

data | fecha: 1970

Rodzice Moniki Mickiewicz - Krystyna i Edmund Mickiewiczowie.

Padres de Monica Mickiewicz: Krystyna y Edmund Mickiewicz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 70., motoryzacja, samochód, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 70-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, motorización, colectividad Polaca, emigrante, años setenta, años 1970, Mickiewicz, Monika, Mickiewicz, Edmund, Mickiewicz, Krystyna

data | fecha: lata 60.

Kilometro 5, Edmund Mickiewicz (z prawej) - ojciec Moniki Mickiewicz.

Edmund Mickiewicz (a la derecha), padre de Monica Mickiewicz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 60., motoryzacja, samochód, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, motorización, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Mickiewicz, Monika