O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie Olgi Jaworskiej i jej krewnych, wykonane w Polsce i w prowincji Misiones (Argentyna) w latach 20. XX wieku. Do kolekcji należy także świadectwo urodzenia i chrztu matki Olgi Jaworskiej.

sobre la colección

La colección incluye fotografías de Olga Jaworska y sus familiares, tomadas en Polonia y en la provincia de Misiones (Argentina) en la década de los 20. La colección incluye también el certificado de nacimiento y bautismo de la madre de Olga Jaworska.