O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie majątku rodziny Jałbrzykowskich w Ujeździe (Polska), wykonane w latach 1920-1944. Fotografie ukazują m.in. zabudowania, prace polowe, wnętrze dworu.

sobre la colección

La colección contiene fotografías de la finca de la familia Jałbrzykowski en Ujeździe (Polonia), tomadas en 1920-1944. En las fotos se pueden ver: edificios, trabajos de campo, interior de la mansión.