data | fecha: 1947-06-04

miejsce | lugar: Wielka Brytania

Tymczasowe zaświadczenie, które uprawnia Mieczysława Kruszewskiego do posiadania i noszenia odznaczeń brytyjskich otrzymanych za jego działania podczas II wojny światowej: Gwiazda za wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, The war medal 1929-45.

Certificado provisorio que le da derecho a Mieczysław Kruszewski a la tenencia y uso de condecoraciones británicas recibidas durante su actuación en la II guerra mundial: Estrella por la guerra 1939-1945, Estrella de Italia, Medalla de la guerra 1939-45.

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Gran Bretaña, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1947-06-04

miejsce | lugar: Wielka Brytania

Tymczasowe zaświadczenie uprawniające Mieczysława Kruszewskiego do posiadania i noszenia odznaczeń bojowych otrzymanych za jego działania podczas II wojny światowej.

Certificado provisorio que le da derecho a Mieczysław Kruszewski a la tenencia y uso de condecoraciones del Ejército Polaco recibidas durante su actuación en la II guerra mundial.

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Gran Bretaña, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1947-12-30

miejsce | lugar: Wielka Brytania

Zakończenie służby oficerskiej w Polskim Korpusie przysposobienia i rozmieszczenia oraz upoważnienie do emigracji do Argentyny dla Mieczysława Kruszewskiego. Wersja w języku angielskim.

Certificado de finalización del servicio militar en el Ejército Polaco y relocación de sus miembros y autorización para la emigración a Argentina expedida para Mieczysław Kruszewski. Versión en inglés.

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Gran Bretaña, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1947-12-30

miejsce | lugar: Wielka Brytania

Zakończenie służby oficerskiej w Polskim Korpusie przysposobienia i rozmieszczenia oraz upoważnienie do emigracji do Argentyny dla Mieczysława Kruszewskiego. Wersja w języku angielskim.

Certificado de finalización del servicio militar en el Ejército Polaco y relocación de sus miembros y autorización para la emigración a Argentina expedida para Mieczysław Kruszewski. Versión en inglés.

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Gran Bretaña, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1948-01-05

miejsce | lugar: Wielka Brytania

Zaświadczenie demobilizacyjne wydane dla Mieczysława Kruszewskiego. Awers.

Certificado de demobilización emitido para Mieczysław Kruszewski. Frente.

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Gran Bretaña, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1948-01-05

miejsce | lugar: Wielka Brytania

Zaświadczenie demobilizacyjne wydane dla Mieczysława Kruszewskiego. Rewers.

Certificado de demobilización emitido para Mieczysław Kruszewski. Reverso.

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Gran Bretaña, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1941

miejsce | lugar: Tockoje, ZSRR

Dowód osobisty Mieczysława Kruszewskiego potwierdzający, że był oficerem 1 Pułku Rekr.

Credencial de Mieczysław Kruszewski que certifica su pertenencia al 1 Regimiento Rekr.

tagi | etiquetas: ZSRR, Tockoje, URSS, emigracja, ZSRR, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1941

miejsce | lugar: Tockoje, ZSRR

Dowód osobisty Mieczysława Kruszewskiego potwierdzający, że był oficerem 1 Pułku Rekr.

Credencial de Mieczysław Kruszewski que certifica su pertenencia al 1 Regimiento Rekr.

tagi | etiquetas: ZSRR, Tockoje, URSS, emigracja, ZSRR, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1948

miejsce | lugar: Argentyna

Świadectwo osobiste Mieczysława Kruszewskiego wydane przez Comisión de Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes.

Ficha individual de Mieczysław Kruszewski emitida por la Comisión de Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes. (Esta oficina se dedicaba a la recepción y orientación de los inmigrantes).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1948

miejsce | lugar: Argentyna

Świadectwo osobiste Marii Bednarskiej (żony Mieczysława Kruszewskiego) wydane przez Comisión de Recepción y Encauzamienro de Inmigrantes.

Ficha individual de Maria Bednarska (esposa de Mieczysław) emitida por la Comisión de Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes. (Esta oficina se dedicaba a la recepción y orientación de los inmigrantes).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1970 - 1980

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Podziękowanie od Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego dla Mieczysława Kruszewskiego za dar na odbudowę Zamku Królewskiego.

Agradecimiento del Comité de Reconstrucción del Palacio Real cursada a Mieczysław Kruszewski por su aporte a la reconstrucción del Palacio Real.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie należący do Mieczysława Kruszewskiego.

Libreta de la Escuela Superior de Comercio en Varsovia perteneciente a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie należący do Mieczysława Kruszewskiego.

Libreta de la Escuela Superior de Comercio en Varsovia perteneciente a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie należący do Mieczysława Kruszewskiego.

Libreta de la Escuela Superior de Comercio en Varsovia perteneciente a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie należący do Mieczysława Kruszewskiego.

Libreta de la Escuela Superior de Comercio en Varsovia perteneciente a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie należący do Mieczysława Kruszewskiego.

Libreta de la Escuela Superior de Comercio en Varsovia perteneciente a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie należący do Mieczysława Kruszewskiego.

Libreta de la Escuela Superior de Comercio en Varsovia perteneciente a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie należący do Mieczysława Kruszewskiego.

Libreta de la Escuela Superior de Comercio en Varsovia perteneciente a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie należący do Mieczysława Kruszewskiego.

Libreta de la Escuela Superior de Comercio en Varsovia perteneciente a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Warszawa, Polska

Indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie należący do Mieczysława Kruszewskiego.

Libreta de la Escuela Superior de Comercio en Varsovia perteneciente a Mieczysław Kruszewski.

tagi | etiquetas: Warszawa, Polska, Polonia, emigracja, Polonia, Polska, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo