data | fecha: lata 20. - lata 30

Portret Jadwigi Skarbińskiej - Bukowińskiej. Urodzona w 1894 r., wyszła za mąż za Stefana Bukowińskiego. Mieli dwoje dzieci: Danutę i Stanisława. Stefan zmarł w młodym wieku i rodzina przeprowadziła się do Jędrzejowa, gdzie mieszkali rodzice...

Jadwiga Skarbińska nació en 1894, se casó con Stefan Bukowiński. Tuvieron dos hijos, Danuta y Stanisław. Cuando Stefan falleció, siendo muy joven, Jadwiga volvió a Jędrzejów, donde vivían sus padres. Trabajó por muchos anos en la escuela secundaria...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, lata 20., lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, okres międzywojenny, Polonia de entreguerras, retrato, anos 1920, anos veinte, anos treinta, anos 1930, Bryszewska, Marta, Skarbińska-Bukowińska

data | fecha: 1904

Jan Widawski (stryj Jadwigi Skarbińskiej) z żoną.

Jan Widawski (tío de Jadwiga Skarbińska) con su esposa.

tagi | etiquetas: , moda, małżeństwo, atelier, Kapelusz, matrimonio, sombrero, Bryszewska, Marta, Widawski, Jan

data | fecha: początek XX wieku

Młode kobiety w strojach ludowych.

Jóvenes en trajes típicos.

tagi | etiquetas: , folklor, strój ludowy, ubranie, kobieta, atelier, sukienka, mujer, chica, folclore, estudio fotográfico, traje típico, Bryszewska, Marta

data | fecha: 1945

Portret Danuty Bukowińskiej (ur. 1914 r. we Włocławku, zm. 2006 r. w Buenos Aires). Przez pierwsze lata mieszkała we Włocławku, ale kiedy jej ojciec Stefan Bukowiński zmarł w 1918 r., rodzina przeniosła się do Jędrzejowa, gdzie jej matka Jadwiga...

Danuta Bukowińska nació en Włocławek en 1914, falleció en Buenos Aires en 2006. Durante sus primeros anos vivió en Włocławek, pero cuando falleció su padre Stefan Bukowiński en 1918, la familia se mudó a Jędrzejów, donde su madre Jadwiga Skarbińka...

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, emigracja, Polonia, portret, lata 40., Polska, kobieta, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, retrato, colectividad Polaca, emigrante, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta

data | fecha: 1924

Uczniowie z Gimnazjum w Jędrzejowie w 1924 r. Na zdjęciu m.in.: Jadwiga Skarbińska - Bukowińska (siedzi 4 od lewej) i Danuta Bukowińska (stoi 1 od prawej).

Escuela secundaria en Jędrzejów en 1924. En la foto se ve a Jadwiga Skarbińska - Bukowińska (sentada 4 de la izquierda) y Danuta Bukowińska (parada, 1 de la derecha).

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Jędrzejów (Polska), Polonia, nauczyciel, szkoła, szkolnictwo, edukacja, dzieci, lata 20., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, uczniowie, Polska, II Rzeczpospolita, gimnazjum, profesor, okres międzywojenny, dziecko, uczeń, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, anos veinte, alumno, educación, escuela secundaria, ninos, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta

data | fecha: 1916-10-30

Ojciec chrzestny Danuty Bukowińskiej. Józef (nazwisko nieznane) i jego żona. Zdjęcie ofiarowane chrzestnej córce Danucie Bukowińskiej. Na rewersie dedykacja: "kochanej córce chrzestnej, małej Danusi, która nie bała się wąsów swego ojca chrzestnego...

Józef (apellido desconocido) y su esposa. Fotografía que le regaló a su ahijada Danuta Bukowińska. En el reverso de la fotografía está escrito "a mi querida ahijada la pequena Danusia, quien no tenía miedo a los bigotes de su padrino, Józef le...

tagi | etiquetas: , rodzina, moda, małżeństwo, mąż, żona, familia, matrimonio, esposa, esposo, ahijada, padrino, ojciec chrzestny, córka chrzestna, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta

data | fecha: 1902 - 1910

Teofila Knopf i Ludwig Bukowiński, rodzice Stefan Bukowińskiego i dziadkowie Danuty Bukowińskiej.

Teofila Knopf y Ludwig Bukowiński, padres de Stefan Bukowiński y abuelos de Danuta Bukowińska.

tagi | etiquetas: , rodzina, dziadek, babcia, dziadkowie, familia, abuela, abuelos, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta, Bukowiński, Stefan, Knopf, Teofila, Bukowiński, Ludwig

data | fecha: 1916

Stefan Bukowiński, ojciec Danuty Bukowińskiej. Urodzony w Krakowie w 1892 r., zmarł w 1918 r. prawdopodobnie we Włocławku. Ożenił się z Jadwigą Skarbińską i miał dwoje dzieci, Danutę i Stanisława.

Stefan Bukowiński, padre de Danuta Bukowińska. Nació en 1892, falleció en 1918, probablemente en Włocławek. Se casó con Jadwiga Skarbińska y tuvo dos hijos, Danuta y Stanisław.

tagi | etiquetas: , portret, żołnierz, wojsko, atelier, retrato, soldado, estudio fotográfico, ejército, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta, Bukowiński, Stefan, Skarbińska, Jadwiga

data | fecha: 1906

Eleonora ze Skorzeńskich Widawska (babka Jadwigi Skarbińskiej) z wnukami Adamem i Aliną Gąsowskimi.

Eleonora Skorzeńska-Widawska con sus nietos Adam y Alina Gąsowski.

tagi | etiquetas: , rodzina, moda, ubranie, dziecko, atelier, Kapelusz, familia, estudio fotográfico, niño, sombrero, ropa, Bryszewska, Marta, Skórzeńska-Widawska, Eleonora, Gąsowska, Alina, Gąsowski, Adam

data | fecha: 1918

Ostatni portret Stefana Bukowińskiego.

Ultima foto de Stefan Bukowiński.

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Polonia, portret, Polska, retrato, Bryszewska, Marta, Bukowiński, Stefan

data | fecha: ok. 1890

Felicja Widawska - Skarbińska, babka Danuty Bukowińskiej.

Felicja Widawska - Skarbińska, abuela materna de Danuta Bukowińska.

tagi | etiquetas: , portret, kobieta, mujer, retrato, Bryszewska, Marta, Widawska-Skarbińska, Felicja

data | fecha: 1916-02-02

Danuta Bukowińska (ur. w 1914 r. we Włocławku, zm. w 2006 r. w Buenos Aires) przez pierwsze lata życia mieszkała we Włocławku, ale kiedy jej ojciec Stefan Bukowiński zmarł w 1918 r. rodzina przeniosła się do Jędrzejowa, gdzie jej matka Jadwiga...

Danuta Bukowińska (nació en Włocławek en 1914, falleció en Buenos Aires en 2006. Durante sus primeros anos vivió en Włocławek, pero cuando falleció su padre Stefan Bukowiński en 1918, la familia se mudó a Jędrzejów, donde su madre Jadwiga...

tagi | etiquetas: Polonia, Polonia, portret, kobieta, dziecko, atelier, mujer, retrato, estudio fotográfico, niño, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta

data | fecha: 1910

Anna Widawska i Stanisław Gąsowski. Wujostwo Jadwigi Skarbińskiej ze strony matki.

Anna Widawska y Stanisław Gąsowski, tíos maternos de Jadwiga Skarbińska.

tagi | etiquetas: , rodzina, małżeństwo, atelier, familia, matrimonio, estudio fotográfico, Bryszewska, Marta, Gąsowski, Stanisław, Widawska,Anna

data | fecha: 1908

Grupa uczennic żeńskiej szkoły handlowej. Na zdjęciu Jadwiga Skarbińska (siedzi 2. od lewej).

Grupo de la escuela comercial femenina. En la foto Jadwiga Skarbińska (sentada 2 de la iaquierda).

tagi | etiquetas:
Notice: Undefined property: stdClass::$name in /mnt/www/80/kierunekargentyna.pl/doc/wp-content/themes/kierunek-argentyna/inc/osa-functions.php on line 117
, moda, ubranie, szkoła handlowa, uczennica, educación, ropa, escuela comercial, alumna, Bryszewska, Marta, Skarbińska, Jadwiga

data | fecha: 1909

Grupa uczennic. Na zdjęciu Jadwiga Skarbińska (siedzi 3 od prawej).

Grupa de alumnas. En la foto se ve a Jadwiga Skarbińska (sentada 3 de la derecha).

tagi | etiquetas: , szkoła, ubranie, uczennica, escuela, educación, ropa, alumna, Bryszewska, Marta

data | fecha: 1912

Zdjęcie maturalne 18-letniej Jadwigi Skarbińskiej.

Jadwiga Skarbińska cuando terminó la escuela secundaria, a los 18 anos.

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Kielce (Polska), Polonia, portret, Polska, zabór austriacki, kobieta, matura, atelier, mujer, retrato, estudio fotográfico, bachillerato, particiones de Polonia, Bryszewska, Marta, Skarbińska, Jadwiga

data | fecha: 1909

Uczennice szkoły w Jędrzejowie. Widoczne na zdjęciu Jadwiga Skarbińska (siedzi 2 od prawej) i jej córka Danuta Bukowińska (stoi 2 od prawej).

Alumnas de la escuela en Jędrzejów. En la foto se ve a Jadwiga Skarbińska (sentada 2 de la derecha) y su hija Danuta Bukowińska (parada 2 de la derecha).

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Jędrzejów (Polska), Polonia, szkoła, edukacja, Polska, zabór austriacki, uczennica, escuela, educación, alumna, particiones de Polonia, rozbiory, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta, Skarbińska, Jadwiga

data | fecha: 1930

Ostatnie zdjęcie Jadwigi Skarbińskiej.

Ultima foto de Jadwiga Skarbińska.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, kobieta, okres międzywojenny, lata 30-te, Polonia de entreguerras, mujer, retrato, anos treinta, anos 1930, Bryszewska, Marta, Skarbińska, Jadwiga

data | fecha: 1930

Danuta Bukowińska (stoi z lewej), jej brat Stanisław Bukowiński (stoi z prawej) i Felicja Widawska-Skarbińska (ich babka). Zdjęcie zrobione krótko po śmierci matki Jadwigi Skarbińskiej-Bukowińskiej.

Danuta Bukowińska (parada a la izquierda), su hermano Stanisław Bukowiński (parado a la derecha) y Felicja Widawska Skarbińska (su abuela). La fotografia fue tomada poco tiempo después del fallecimiento de su madre Jadwiga Skarbińska Bukowińska.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, rodzina, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, babcia, lata 30-te, atelier, Polonia de entreguerras, años 1930, familia, años treinta, estudio fotográfico, abuela, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta, Widawska-Skarbińska, Felicja, Bukowiński, Stanisław

data | fecha: 1947

Danuta Bukowińska z mężem Wacławem Bryszewskim oraz przyjacielem, w Anglii, na polu za obozem. Danuta Bukowińska i Wacław Bryszewski poznali się w Anglii i tam się pobrali. W pażdzierniku 1948 r. przybyli do Argentyny, gdzie zostali aż do śmierci....

El matrimonio Bryszewski-Bukowińska con un amigo detrás del campamento en Inglaterra. Danuta y Wacław se conocieron en Inglaterra y allí se casaron. En octubre de 1948 llegaron a Argentina, donde se quedaron hasta su muerte. Tuvieron dos hijas, Ewa...

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Anglia (Wielka Brytania), Gran Bretaña, emigracja, lata 40., małżeństwo, lata 40-te, inmigración, matrimonio, anos 1940, anos cuarenta, Bryszewska, Marta, Bukowińska, Danuta, Bryszewski, Wacław