O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzną Jerzego Szeferbluma, w której opowiada m.in. o dzieciństwie w przedwojennej Warszawie. Relacja dotyczy ponadto okoliczności emigracji rodziny do Argentyny, pierwszych wrażeń po przyjeździe i wizyty w Polsce w 1999 roku.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 9.08.1925, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1935