O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie Marii Świeczewskiej-Wańke i jej męża Karola, wykonane głównie we Francji po 1945 roku. Do kolekcji należą także fotografie zrobione po ich przyjeździe do Argentyny, przedstawiające m.in. pisarza Witolda Gomrowicza, z którym przyjaźnili się.

sobre la colección

La colección contiene fotografías de Maria Świeczewska-Wańke y su esposo Karol, tomadas sobre todo en Francia después de 1945. La colección incluye también fotografías tomadas después de su llegada a Argentina, del escritor Witold Gomrowicz, con quien eran amigos.

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: po II wojnie światowej