O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Jan Józef Gaworowski opowiada o losach rodziców i dzieciństwie spędzonym w Buenos Aires. Relacja dotyczy także życia codziennego Gaworowskich w Comodoro Rivadavia i Caleta Córdova (prowincja Chubut).

sobre la colección

La colección contiene un relato biográfico en el que Jan Józef Gaworowski cuenta sobre el destino de sus padres y su infancia en Buenos Aires. El informe también se refiere a la vida cotidiana de la familia Gaworowski en Comodoro Rivadavia y Caleta Córdova (provincia de Chubut).

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 28.03.1951, Buenos Aires (Argentyna)

Więcej o Janie Józefie Gaworowskim

Jan Józef Gaworowski urodził się 28 marca 1951 roku w Buenos Aires. Jego ojciec – Zbigniew Ludwik Gaworowski pochodził z Warszawy, walczył w powstaniu warszawskim. Do Argentyny trafił po wojnie.

Matka Jana Gaworowskiego – Albina Oktan, pochodziła z Rygi. Podczas II wojny światowej owdowiała i została z dwójką dzieci (Ireną i Leopoldem, po ojcu Sławińskimi). Z Łotwy uciekła z dziećmi do Włoch; stamtąd przyjechała do Argentyny. W Domu Polskim w Buenos Aires poznała swojego przyszłego męża Zbigniewa Gaworowskiego. W 1959 roku Zbigniew Gaworowski przyjechał do Comodoro Rivadavia, gdzie rozpoczął pracę w przemyśle naftowym. W 1960 roku dołączyła do niego żona wraz z dziećmi. W 1971 roku rodzina Gaworowskich przeniosła się z centrum Comodoro Rivadavia do położonej niedaleko miejscowości Caleta Córdova. Ojciec Jana Gaworowskiego po przeprowadzce do Comodoro Rivadavia podejmował się różnych prac, a od 1985 roku prowadzili z żoną restaurację. Jan Gaworowski pracował w przemyśle naftowym, jako kierowca autobusu, na statkach rybackich oraz jako nurek. Z czasem przejął rodzinną restaurację w Caleta Córdova, którą prowadzi do dzisiaj.

más sobre Jan Józef Gaworowski

Jan Józef Gaworowski. Nació el 28 de marzo de 1951 en Buenos Aires. Su padre Zbigniew Ludwik Gaworowski, procedente de Varsovia, luchó en el levantamiento de Varsovia. Llegó a Argentina después de la guerra.

La madre de Jan Gaworowski, Albina Oktan, provenía de Riga. Durante la Segunda Guerra Mundial se quedó viuda con dos hijos pequeños (Irena y Leopold que se apellidaban Sławiński como su padre). Huyó con los hijos de Letonia a Italia y de allí se marchó a Argentina. En la Casa Polaca en Buenos Aires conoció a su futuro marido, Zbigniew Gaworowski. En 1959 Zbigniew Gaworowski se fue a Comodoro Rivadavia donde empezó a trabajar en la industria petrolera. En 1960 se mudaron allí también su mujer e hijos. En 1971 la familia Gaworowski se trasladó del centro de Comodoro Rivadavia a una localidad próxima de Caleta Córdova. El padre de Jan Gaworowski después de la mudanza a Comodoro Rivadavia trabajó en varios sectores. Desde 1985 llevó un restaurante junto con su mujer. Jan Gaworowski trabajó en la industria petrolera, como conductor de autobús, en barcos pesqueros y como buzo. Con el tiempo se ocupó del restaurante familiar en Caleta Córdova que sigue siendo su negocio hasta hoy en día.