O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzną Ksawerego Soleckiego, w której opowiada m.in. o dzieciństwie, II wojnie światowej oraz nauce. Relacja dotyczy także pierwszych lat życia w Argentynie.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 20.02.1931, Polska

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1961

Więcej o Ksawerym Soleckim

Ksawery Solecki urodził się 20 lutego 1931 roku w Chojnowie koło Brodnicy, jako najmłodsze z szóstki dzieci Julianny Sztaba i Jana Soleckiego. Ojciec prowadził gospodarstwo (Chojnowo było resztówką, którą kupił po I wojnie światowej), a mama zajmowała się domem. Po wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, rodzina została zmuszona do opuszczenia majątku.

Ksawery Solecki trafił do Brodnicy, gdzie pracował w piekarni. Zajmował się również przemytem żywności. Po wojnie ukończył gimnazjum w Brodnicy i zdał tzw. małą maturę. W 1949 roku wstąpił do Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie (koło Olsztyna). W 1956 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Przez dwa lata studiował jeszcze literaturę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na początku 1961 roku, uzyskawszy zgodę na wyjazd na misję do Argentyny, wyjechał do Rzymu, gdzie spędził kilka tygodni, a stamtąd trafił do Neapolu, z którego na statku „Giulio Cesare” wyruszył do Buenos Aires. Do Argentyny dotarł 25 marca 1961 roku. Posługę duszpasterską prowadził m.in. w Buenos Aires i mieście La Plata (prowincja Buenos Aires). Był czynnym członkiem (założonej w 1967 roku) Sekcji Opieki Społecznej działającej w ramach Związku Polaków w Argentynie. Mieszka i pracuje w Buenos Aires.

más sobre Ksawery Solecki

Ksawery Solecki nació el 20 de febrero de 1931 en Chojnowo cerca de Brodnica, como el menor de seis hijos de Julianna Sztaba y Jan Solecki. Su padre tenía una granja (Chojnowo era un terreno que quedó después de la parcelación de una finca privada [en polaco: resztówka] Jan Solecki la había comprado después de la primera guerra mundial), y su madre era ama de casa. Tras el estallido de la segunda guerra mundial, durante la ocupación alemana, la familia se vio forzada a abandonar su hogar.

Ksawery Solecki se fue a Brodnica donde trabajó en una panadería. También se dedicó al contrabando de alimentos. Después de la guerra, terminó la secundaria y aprobó los exámenes finales en Brodnica. En 1949 entró en el Seminario de Misiones de los Misioneros del Verbo Divino en Pieniezno (cerca de Olsztyn). En 1956 fue ordenado sacerdote. Estudió durante dos años la Literatura en la Universidad Católica de Lublin. A principios de 1961, una vez conseguido el permiso para ir de misiones a Argentina, fue a Roma, donde pasó unas semanas, de allí fue a Nápoles y luego, a bordo del barco „Giulio Cesare”, fue a Buenos Aires. Llegó a Argentina el 25 de marzo de 1961. Llevó a cabo servicios religiosos entre otros en Buenos Aires y en la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires). Fue miembro activo de la Sección de Ayuda Social (fundada en 1967) de la Unión de los Polacos de la República de Argentina. Reside y trabaja en Buenos Aires.