O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzną Andrzeja Haluzy, w której opowiada m.in. o losach swojej rodziny podczas II wojny światowej, ucieczce z Polski wraz z matką i bratem, spotkaniu z ojcem, pobycie we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Relacja dotyczy także okoliczności emigracji rodziny Haluzów do Argentyny, trudnych początków w nowym kraju i pracy zawodowej Andrzeja Haluzy.

sobre la colección

La colección contiene un relato biográfico de Andrzej Haluza, en el que cuenta sobre el destino de su familia durante la Segunda Guerra Mundial, escapa de Polonia con su madre y su hermano, reunión con su padre y su estancia en Italia y Gran Bretaña. El relato también se refiere a las circunstancias de la emigración de la familia Haluz a Argentina, los comienzos difíciles en el nuevo país y la carrera profesional de Andrzej Huza.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 8.10.1937, Lwów (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1949

Więcej o Andrzeju Haluzie

Andrzej Haluza urodził się 8 października 1937 roku w Lwowie. Po wybuchu II wojny światowej ojciec Zbigniew Jan Haluza przedostał się do Francji. A. Haluza z matką i bratem został w Polsce – przebywał najpierw w Drohobyczu, później w miejscowości Skrzynka koła Tarnowa.

W 1945 roku przez tzw. „zieloną granicę” uciekł z matką i bratem Zbigniewem do Niemiec, a potem już z ojcem cała rodzina wyjechała do Włoch i Wielkiej Brytanii. W 1949 roku Haluzowie wyemigrowali do Argentyny. Zamieszkali najpierw w Campana, a później w Lujan, miejscowości znanej z sanktuarium maryjnego. A. Haluza ukończył studia inżynierskie w Buenos Aires. Pracował zawodowo jako inżynier, po kilku latach razem ze wspólnikiem uruchomił przedsiębiorstwo produkujące części mechaniczne.