O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie rodzinne, głównie Adama i Leona Ilnickich. Adam Ilnicki podczas II wojny światowej był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w 1947 roku wyemigrował do Argentyny i zamieszkał w Santa Fe. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Ewy Ilnicki.

sobre la colección

La colección contiene fotografías familiares, principalmente de Adam y Leon Ilnicki. Adam Ilnicki durante la Segunda Guerra Mundial fue un soldado de las Fuerzas Armadas de Polonia en Occidente, en 1947 emigró a Argentina y se estableció en Santa Fe. La colección contiene también un relato biográfico de Ewa Ilnicki.