O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie wykonane podczas przedstawień Naszego Teatru (wcześniej nosił nazwę: Teatr Rozmaitości). Do kolekcji należą także programy przedstawień. Materiały pochodzą z lat 1947-1968.