data | fecha: 1952

Plakat reklamujący uroczystości z okazji Święta Żołnierza Polskiego.

Un cartel anunciando los festejos del Día del Soldado Polaco.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1954

W dniu 23 maja 1954 r. cała kolonia polska obchodziła dziesiątą rocznicę zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino. W Teatrze Nacional odbyło się widowisko teatralno-muzyczne pt.: "Echa minionych lat" przygotowane przez Walerię Fuksa, Kazimierza Krókowskiego...

El 23/05/1954, toda la comunidad polaca recordaba el décimo aniversario de la batalla de Monte Cassino. En el teatro Nacional se presentó el espectáculo teatral-musical "Echa minionych lat", preparados por Waleria Fuksa, Kazimierz Krukowski y Adam...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1960-04

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitośc"i na "Nasz Teatr". Diałalność trwała przez wiele lat, w których wystawiono rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 60., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1960, anos sesenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz,

data | fecha: 1955-08

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiono rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmaitości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1958-07-19

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiono rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1959-10

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiono rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1955-11

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiano rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1955-11

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiano rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1957-08-15

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiano rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1947 - 1955

Cocktail-barami nazywano w Buenos Aires nocne lokale rozrywkowe, w których serwowane były wyłącznie napoje wyskokowe, chłodzące i koktajie oraz często występowali artyści. Wizytówka baru prowadzonego przez Kazimierza Krukowskiego, w którym występowali...

Los cocktail bares eran locales nocturnos donde se servían distintos tragos y refrescos y donde también se realizaban presentaciones artísticas. Tarjeta del cocktail bar en el que se desempenaba Kazimierz Krukowski....

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1947 - 1955

Cocktail-barami nazywano w Buenos Aires nocne lokale rozrywkowe, w których serwowane były wyłącznie napoje wyskokowe, chłodzące i koktajie oraz często występowali artyści. Wizytówka baru prowadzonego przez Kazimierza Krukowskiego, w którym występowali...

Los cocktail bares eran locales nocturnos donde se servían distintos tragos y refrescos y donde también se realizaban presentaciones artísticas. Tarjeta del cocktail bar en el que se desempenaba Kazimierz Krukowski....

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1955-04

W 1955 r. Kazimierz Krukowski obchodził 30-letni jubileusz pracy artystycznej. Okładka programu obchodów w Buenos Aires.

En 1955 Kazimierz Krukowski cumplió los 30 anos de labor artística. Portada del programa de los festejos en Buenos Aires.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1956-05

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiono rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1956-05

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiono rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1964-11

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiono rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 60., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1960, anos sesenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz,

data | fecha: 1964-11

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiono rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 60., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1960, anos sesenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz,

data | fecha: 1956-05

Jerzy Petersburski, twórca "Tanga milonga", które pod tytułem "Oh Donna Clara" zdobyło światową sławę, obchodził 40-letni jubileusz pracy artystycznej w Buenos Aires. Spędził w Argentynie 20 lat. Okładka programu obchodów.

Jerzy Petersburski, creador de "Tango milonga", el que con el título "Oh Donna Clara" conquistó fama mundial, celebró los 40 anos de labor artística en Buenos Aires. Pasó 20 anos en Argentina. Portada del programa de los festejos.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1956-05

Jerzy Petersburski, twórca "Tanga milonga", które pod tytułem "Oh Donna Clara" zdobyło światową sławę, obchodził 40-letni jubileusz pracy artystycznej w Buenos Aires. Spędził w Argentynie 20 lat. Program obchodów.

Jerzy Petersburski, creador de "Tango milonga", el que con el título "Oh Donna Clara" conquistó fama mundial, celebró los 40 anos de labor artística en Buenos Aires. Pasó 20 anos en Argentina. Programa de los festejos.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 50., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz, lata 50.

data | fecha: 1968-10-19

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiono rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 60., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1960, anos sesenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz,

data | fecha: 1968-10-19

Od 1954 r. Teatr przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zmieniając nazwę "Teatr Rozmaitości" na "Nasz Teatr". Działalność trwała przez wiele lat, w których wystawiono rozmaite sztuki. Przedstawienia odbywały...

A partir de 1954 el teatro pasó a depender de la Asociación de Ex combatientes polacos (SPK), cambiando su nombre, de Teatr Rozmajtości a Nasz Teatr. El grupo funcionó por varios anos presentando obras de distintos autores. Las obras se presentaban...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, kultura, emigracja, Polonia, lata 60., sztuka, teatr, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, anos 1960, anos sesenta, espectáculo, cultura, teatro, arte, Nasz Teatr, actor, actriz,