O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie ojca Justyniana Maciaszka, wykonane w Tanganice i Argentynie. Do kolekcji należą także zdjęcia wykonane w Polsce przed II wojną światową oraz z budowy kaplicy i klasztoru franciszkanów w Martin Coronado (tzw. Maciaszkowo) w latach 50.

sobre la colección

La colección contiene fotografías del padre Justiniano Maciaszek, tomadas en Tanganica y Argentina. La colección también incluye fotos tomadas en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial y de la construcción de la capilla y el monasterio franciscanos en Martin Coronado (el llamado Maciaszkowo) en la década de 1950.