data | fecha: 1939

Legitymacja Józefa Filipowicza (1903-1980) - absolwenta Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie (12 lokata w 1929 roku), porucznika 5 Pułku Lotniczego (ok. 1932), dowódcy Eskadry Treningowej w Bazie Lotniczej nr 1(1939), kapitana pilota w Polskich...

El carnet de Józef Filipowicz (1903-1980) - graduado de la Escuela de Aviación en Dęblin, teniente del 5.° Regimiento Aéreo (alrededor de 1932), comendante del Escuadrón de Entrenamiento en la Base Aérea nro. 1 (1939), capitán de las Fuerzas Aéreas...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, portret, II RP, wojsko, Polska, II Rzeczpospolita, lotnictwo, samoloty, pilot, piloci, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, Polskie Siły Powietrzne, soldado, documento, carné, aviación, aviador, avión, fuerzas armadas, Filipowicz, Józef

data | fecha: 1926

Legitymacja dziennikarska redaktora "Lotnika" Józefa Filipowicza (1903-1980) - absolwenta Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie (12 lokata w 1929 roku), porucznika 5 Pułku Lotniczego (ok. 1932), dowódcy Eskadry Treningowej w Bazie Lotniczej nr...

El carnet de prensa del editor de la revista "Lotnik" Józef Filipowicz (1903-1980) - graduado de la Escuela de Aviación en Dęblin, teniente del 5.° Regimiento Aéreo (alrededor de 1932), comendante del Escuadrón de Entrenamiento en la Base Aérea...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Poznań (Polska), lata 20., dwudziestolecie międzywojenne, portret, II RP, wojsko, Polska, II Rzeczpospolita, prasa, lotnictwo, samoloty, dokumenty, pilot, piloci, międzywojnie, okres międzywojenny, dziennikarz, lata 20-te, Polskie Siły Powietrzne, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, anos 1940, documento, anos cuarenta, carné, aviación, aviador, avión, fuerzas armadas, Filipowicz, Józef

data | fecha: 1943-01-07

Legitymacja Jana Rymasza (ur. 1906).

El carnet de Jan Rymasz (nacido en 1906).

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, żołnierze, lata 40., dokumenty, lata 40-te, legitymacje, Rymasz, Jan

data | fecha: data nieznana

Legitymacja Jana Rymasza (ur. 1906).

El carnet de Jan Rymasz (nacido en 1906).

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, żołnierze, lata 40., dokumenty, lata 40-te, legitymacje, Rymasz, Jan

data | fecha: data nieznana

Legitymacja podoficera rezerwy Jana Rymasza (ur. 1906) z 16 pułku piechoty kompanii sanitarnej.

El carnet del suboficial de las Reservas Jan Rymasz (nacido en 1906) del 16o. Regimiento de Infantería de la Campaña Sanitaria.

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, żołnierze, lata 40., dokumenty, lata 40-te, legitymacje, Rymasz, Jan

data | fecha: 1945-03-21

Legitymacja upoważniająca Jana Rymasza (ur. 1906) do noszenia Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino.

El carnet que autoriza a Jan Rymasz (nacido en 1906) a usar la Cruz Conmemorativa de Monte Cassino.

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, żołnierze, lata 40., dokumenty, lata 40-te, legitymacje, krzyż pamiątkowy Monte Cassino, Rymasz, Jan

data | fecha: data nieznana

Legitymacja Związku Kombatantów w Belgii wystawiona dla Alojzego Brudzińskiego.

El carnet de la Unión de Veteranos en Bélgica para Alojzy Brudziński.

tagi | etiquetas: Belgia, kombatanci, legitymacja, dokumenty, Brudzińska, Zofia, Brudziński, Alojzy

data | fecha: data nieznana

Dokument Alojzego Brudzińskiego dotyczący przebiegu służby wojskowej.

Documento de Alojzy Brudziński sobre su servicio militar.

tagi | etiquetas: , wojsko, żołnierze, dokumenty, Polish Air Force, Polskie Siły Powietrzne na Wielkiej Brytanii, Brudzińska, Zofia, Brudziński, Alojzy

data | fecha: 1960

Akt małżeństwa Alojzego Brudzińskiego i Zofii Bojarczuk.

Certificado de matrimonio de Alojzy Brudziński y Zofia Bojarczuk.

tagi | etiquetas: Argentyna, lata 60., dokumenty, małżeństwo, lata 60-te, Brudzińska, Zofia, Brudziński, Alojzy

data | fecha: 1960

Akt małżeństwa Alojzego Brudzińskiego i Zofii Bojarczuk.

Certificado de matrimonio de Alojzy Brudziński y Zofia Bojarczuk.

tagi | etiquetas: Argentyna, lata 60., dokumenty, małżeństwo, lata 60-te, Brudzińska, Zofia, Brudziński, Alojzy

data | fecha: 1972-04-05

Dokument Alojzego Brudzińskiego dotyczący jego służby wojskowej.

Documento de Alojzy Brudziński sobre su servicio militar.

tagi | etiquetas: nieznane, wojsko, lata 70., służba wojskowa, lata 70-te, Brudzińska, Zofia, Brudziński, Alojzy

data | fecha: 1940-01-10

Dokument Alojzego Brudzińskiego dotyczący jego służby wojskowej.

Documento de Alojzy Brudziński sobre su servicio militar.

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Dunholme Logde (Wielka Brytania), II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., dokumenty, lata 40-te, wojny, Brudzińska, Zofia, Brudziński, Alojzy

data | fecha: 1940-01-10

Dokument Alojzego Brudzińskiego dotyczący jego służby wojskowej.

Documento de Alojzy Brudziński sobre su servicio militar.

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Dunholme Logde (Wielka Brytania), II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., dokumenty, lata 40-te, wojny, Brudzińska, Zofia, Brudziński, Alojzy

data | fecha: ok. 1915

Prawdopodobnie Czesław Leluk z ojcem.

Probablemente Czesław Leluk con su padre.

tagi | etiquetas: Rosja, rodzina, dzieci, żołnierze, zabory, dziecko, armia carska, Leluk, Czesław

data | fecha: 1936 - 1937

Legitymacja szkolna Korpusu Kadetów nr 2 Czesława (Wiaczesława) Leluka.

El carnet escolar del Cuerpo de Cadetes nro. 2 de Czesław (Wiaczesław) Leluk.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Rawicz (Polska), lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, Korpus kadetów, dokumenty, okres międzywojenny, lata 30-te, Leluk, Czesław

data | fecha: 1952-09

Legitymacja Mieczysława Dominiaka (w czasie wojny żołnierz 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka).

El carnet de Mieczysław Dominiak (soldado de la 1ª División Polaca Acorazada del gral. Stanisław Maczek).

tagi | etiquetas: Argentyna, El Palomar (Argentyna), Archiwum Ojców Franciszkanów w Polskiej Misji Katolickiej w Martin Coronado, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie / Archivo de los Padres Franciscanos en la Misión Católica Polaca en Martin Coronado, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia., Murawski, Hieronim

data | fecha: lata 30.

Na Helu.

Fotografía grupal hecha durante una excursión a Hel.

tagi | etiquetas: Łódź, Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Morze Bałtyckie, Półwysep Helski (Polska), turystyka, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, uczniowie, Polska, morze, plaża, II Rzeczpospolita, młodzież, łódź, wypoczynek, wycieczka, międzywojnie, okres międzywojenny, Morze Bałtyckie, Bałtyk, lata 30-te, łodzie, Polonia de entreguerras, nabrzeże, juventud, anos treinta, anos 1930, puerto, turismo, bote, escuela, alumno, tiempo libre, excursión, mar, playa, marina, rekreacja, mar Báltico,

data | fecha: lata 30.

Spichlerz.

Granero en Kazimierz Dolny sobre el río Vístula.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Kazimierz Dolny nad Wisłą (Polska), turystyka, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, architektura, Polska, II Rzeczpospolita, zabytki, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, Polonia de entreguerras, arquitectura, anos treinta, anos 1930, turismo, monumento,

data | fecha: lata 30.

Kamienica pod św. Mikołajem (lewa) i Krzysztofem (prawa).

Casa de San Nicolás (izquierda) y Casa de San Cristóbal (derecha) en el corazón de Kazimierz Dolny sobre el río Vístula.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Kazimierz Dolny nad Wisłą (Polska), lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, architektura, Polska, II Rzeczpospolita, motoryzacja, zabytki, samochód, samochody, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, Polonia de entreguerras, coche, arquitectura, ciudad, anos treinta, anos 1930, turismo, calle, monumento,

data | fecha: lata 30.

Kamienica pod św. Mikołajem.

Casa de San Nicolás en el corazón de Kazimierz Dolny sobre el río Vístula.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Kazimierz Dolny nad Wisłą (Polska), turystyka, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, architektura, Polska, II Rzeczpospolita, zabytki, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, Polonia de entreguerras, arquitectura, ciudad, anos treinta, anos 1930, turismo, calle, monumento,