słownik polsko-argentyński diccionario polaco-argentino

Casa Polaca

Casa Polaca – tak nazywane są siedziby polskich stowarzyszeń, działających na terenie Argentyny. Powstawały tam, gdzie pojawiali się emigranci z ziem polskich. Pierwsza polska organizacja, Polskie Towarzystwo Demokratyczne, powstała w 1890 roku w Buenos Aires. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w oddalonych od siebie krańcach Argentyny tworzono kolejne stowarzyszenia, m.in. Związek Polaków w Cordobie (1918), Towarzystwo Polskie „Dom Polski” w Rosario (1919), Towarzystwo Polskie „Dom Polski” w Comodoro Rivadavia (1922). Społeczne inicjatywy z czasem wymagały miejsca, w którym mogłaby np. działać szkółka dla dzieci, biblioteka z polskim księgozbiorem czy sala, w której można było obchodzić polskie święta narodowe. Zakładano więc Domy Polskie, czyli Casas Polacas, które skupiały wszystkie aktywności. Największy z nich mieści się w Buenos Aires przy ul. Borges. Na początku lat 50. został zakupiony i wyremontowany ze składek społecznych.

 

Casa Polaca – así se llaman las sedes de las asociaciones polacas activas en el territorio de Argentina. Se establecían en lugares donde venían los inmigrantes de las tierras polacas. La primera organización polaca, la Sociedad Democrática Polaca (Towarzystwo Demokratyczne Polskie) fue fundada en 1890 en Buenos Aires. Después de que Polonia había recuperado la independencia, en las provincias argentinas distantes entre sí se fundaban más asociaciones: entre otros, la Asociación Polaca de Córdoba (1918), la Sociedad Polonesa “Dom Polski” de Rosario (1919), la Asociación Polonesa “Dom Polski” en Comodoro Rivadavia (1922). Con el tiempo, las iniciativas sociales requerían unos edificios en los que pudieran funcionar ej. la escuela para niños, la biblioteca con la colección de obras polacas o el salón en el que se podrían celebrar las fiestas nacionales polacas. Por lo tanto, fueron fundadas las Casas Polacas (Domy Polskie) que reunían todas estas actividades. La más grande de ellas se encuentra en Buenos Aires, en la calle Borges. A principios de los años 50, fue comprada y renovada gracias a las contribuciones sociales.

 

Dom Polski w piątki wieczór i soboty był pełny. Byli kombatanci, którzy analizowali wszystkie walki w jakich byli, byli szachiści, byli brydżyści, było harcerstwo, był chór, był zespół taneczny, cały dom był pełny, pełny.

Źródło: kolekcja Ryszarda Czerniawskiego

La Casa Polaca estaba llena los viernes y los sábados por la noche. Habían veteranos que analizaban todas las batallas en las que habían participado, habían ex jugadres de ajedrez, ex jugadores de bridge, habían scouts, un coro, un equipo de baile, toda la Casa estaba llena, llena.

Fuente: colección de Ryszard Czerniawski

x