data nagrania | fecha de grabación del audio: 2012-11-14

opis | descripción

Przejście przez "zieloną granicę" w Zgorzelcu

Traspasar la “frontera verde” en Zgorzelec

Tagi | etiquetas

II RP, II Rzeczpospolita, Zgorzelec, II wojna światowa, II RP, lata 40., II Rzeczpospolita, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Braun, Magdalena

źródło | fuente

Fragment nagrania Magdaleny Braun dostępny w w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie.

Extracto de grabación de Magdalena Braun disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0006_0002_0003