data nagrania | fecha de grabación: 2012-11-14

miejsce nagrania | lugar de grabación del audio: Buenos Aires, Argentyna

Język | Idioma: polski

długość nagrania | duración del audio: 02 h 19 m

o czym opowiada

Krosno przed 1939 rokiem, w którym ojciec pełnił funkcję dyrektora Instytutu Naftowego, wybuch wojny i miesięczny pobyt całej rodziny w niewoli sowieckiej w Kamieńcu Podolskim, powrót do Krosna (rozstanie z ojcem, którego Rosjanie skierowali do pracy w Borysławiu), pobyt w majątku Chorzenice koło Częstochowy, okupacja niemiecka w Krakowie (mieszkanie na ulicy Dietla), opis prób (dopiero trzecia udana) wydostania się z Polski przez „zieloną granicę” po zakończeniu wojny (ojciec przebywał w tym czasie na Zachodzie), pobyt w Wielkiej Brytanii, wyjazd całej rodziny do Argentyny.

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2012-11-14

Wrzesień 1939

Septiembre de 1939

tagi | etiquetas: II RP, II Rzeczpospolita, Krosno, II wojna światowa, lata 30., II RP, II Rzeczpospolita, 1939, años 1930, años treinta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Braun, Magdalena

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2012-11-14

Pierwsza próba ucieczki z Polski przez "zieloną granicę"

Primer intento de huida de Polonia a través de la “frontera verde”

tagi | etiquetas: II RP, II Rzeczpospolita, II wojna światowa, II RP, lata 40., II Rzeczpospolita, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Braun, Magdalena

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2012-11-14

Przejście przez "zieloną granicę" w Zgorzelcu

Traspasar la “frontera verde” en Zgorzelec

tagi | etiquetas: II RP, II Rzeczpospolita, Zgorzelec, II wojna światowa, II RP, lata 40., II Rzeczpospolita, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Braun, Magdalena

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2012-11-14

Spotkanie z ojcem po latach rozłąki

Reunión con el padre después de muchos años de separación

tagi | etiquetas: Wielka Brytania, Gran Bretaña, II wojna światowa, lata 40., emigración, años 1940, años cuarenta, familia, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Braun, Magdalena