O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie wykonane we Włoszech podczas II wojny światowej, m.in. okolic Monte Cassino (1944 rok). Do kolekcji należy także relacja biograficzna, w której Magdalena Braun opowiada m.in. o losach rodziny podczas II wojny światowej.

sobre la colección

La colección incluye fotografías hechas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, entre otros: los alrededores de Monte Cassino (1944). La colección incluye también un relato biográfico, en el que Magdalena Braun cuenta sobre el destino de su familia durante la guerra.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: Krosno (Polska)

Więcej o Magdalenie Braun

Magdalena Braun (z domu Nieniewska) urodziła się w Krośnie. Ojciec do wybuchu wojny w 1939 roku był dyrektorem Instytutu Przemysłu Naftowego. We wrześniu 1939 roku cała rodzina trafiła na miesiąc do sowieckiego obozu przejściowego w Kamieńcu Podolskim.

Po zwolnieniu z obozu rodzina została rozdzielona: ojciec skierowany do pracy w Borysławiu, żona wraz dwiema córkami wróciły do Krosna. Stamtąd przeniosły się do majątku krewnych w Chorzenicach koło Częstochowy, a następnie do Krakowa. W 1948 roku przez „zieloną granicę” przeszły na Zachód skąd po dwóch miesiącach trafiły do Wielkiej Brytanii, gdzie był ojciec. Stamtąd razem wyjechali do Argentyny.

más sobre Magdalena Braun

Magdalena Braun (de soltera Nieniewska) nació en Krosno. Su padre fue director del Instituto de Industria Petrolera hasta el estallido de la guerra en 1939. En septiembre de 1939 toda la familia se halló en un campo temporal soviético en Kamieniec Podolski.

Al abandonarlo, la familia fue separada: el padre fue llevado a trabajar a Boryslav, mientras que su mujer y sus dos hijas volvieron a Krosno. A continuación, Magdalena Braun, su madre y su hermana se marcharon a la hacienda de unos familiares en Chorzenice cerca de Częstochowa para irse más tarde a Cracovia. En 1948 a través de la “frontera verde” consiguieron escapar al Occidente. Tardaron dos meses en llegar a Gran Bretaña donde ya las esperaba el padre. Juntos partieron de allí a Argentina.