data nagrania | fecha de grabación del audio: 2014-11-14

opis | descripción

Przyjazd rodziców do Argentyny (1948 rok)

Llegada de los padres a Argentina (1948)

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, emigracja, rodzina, lata 40., emigración, años cuarenta, familia, Twardowski, Tomasz

źródło | fuente

Nagranie Tomasa Mario Twardowskiego dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Audio de Tomas Mario Twardowski disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0026_0002_0001