data nagrania | fecha de grabación del audio: 2015-10-20

opis | descripción

Powody emigracji do Argentyny

Causas de la emigración a Argentina

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, emigracja, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, Błaszczak, Wiktoria

źródło | fuente

Nagranie Wiktorii Błaszczak dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Audio de Wiktoria Błaszczak disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0034_0002_0001