data | fecha: 1936-09

opis | descripción

Świadectwo o nieuprawianiu żebraniny wydane dla Ałty Furman, wystawione przez Starostę Powiatowego Łomżyńskiego dla Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie.

Certificado de no haber ejercido mendicidad emitido para Ałta Furman, emitido por el responsable de distrito de Łomża a pedido del organismo emigratorio (Syndykat Emigracyjny) en Varsovia.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łomża (Polska), Polonia, lata 30., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, fotografia, dokumenty, dokument, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, retrato, documento, fotografie, świadectwa, Dyndykat Emigracyjny w Warszawie, Starosta Powiatowy Łomżyński, żebranina, Gąska, Regina, Furman, Ałta

źródło | fuente

Kolekcja Reginy Gąski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Regina Gąska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0032