data | fecha: 1936-09

Świadectwo o nieuprawianiu żebraniny wydane dla Ałty Furman, wystawione przez Starostę Powiatowego Łomżyńskiego dla Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie.

Certificado de no haber ejercido mendicidad emitido para Ałta Furman, emitido por el responsable de distrito de Łomża a pedido del organismo emigratorio (Syndykat Emigracyjny) en Varsovia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łomża (Polska), Polonia, lata 30., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, fotografia, dokumenty, dokument, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, retrato, documento, fotografie, świadectwa, Dyndykat Emigracyjny w Warszawie, Starosta Powiatowy Łomżyński, żebranina, Gąska, Regina, Furman, Ałta

data | fecha: 1936-07-28

Wypis z aktu śmierci Sary Furman.

Partida de defunción de Sara Furman.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Stawiska (Polska), Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, lata 30-te, akt zgonu, Polonia de entreguerras, wypisy, Gąska, Regina, Furman, Sara

data | fecha: 1936-08-03

Wypis z aktu urodzenia Lejby Furman.

Partida de nacimiento de Lejba Furman.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Stawiska (Polska), Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, documento, wypisy, Gąska, Regina, Furman, Lejba

data | fecha: 1936-09-10

Świadectwo zdrowia umysłowego i zdolności do pracy dla Ałty Furman, wystawione przez Starostę Powiatowego Łomżyńskiego dla Żydowskiego Centralnego Towarzystwa Emigracyjnego "JEAS" w Polsce.

Certificado de salud mental y habilidad para el trabajo emitido para Ałta Furman por el responsable del distrito de Łomża a pedido de la Sociedad Central de Emigración Judía (Żydowskie Centralne Towarzystwo Emigracyjne) "JEAS" en Polonia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łomża (Polska), Polonia, lata 30., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, fotografia, dokumenty, dokument, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, documento, fotografie, portrety, świadectwa, Starosta Powiatowy Łomżyński, Żydowskie Centralne Towarzystwo Emigracyjne JEAS w Polsce, Gąska, Regina

data | fecha: 1936-09-10

Świadectwo moralności i dobrych obyczajów dla Ałty Furman, wystawione przez Starostę Powiatowego Łomżyńskiego dla Żydowskiego Centralnego Towarzystwa Emigracyjnego "JEAS" w Polsce.

Certificado de moral y buenas costumbres emitido para Ałta Furman por el responsable del distrito de Łomża a pedido de la Sociedad Central de Emigración Judía (Żydowskie Centralne Towarzystwo Emigracyjne) "JEAS" en Polonia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Łomża (Polska), Polonia, lata 30., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, fotografia, dokumenty, dokument, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, documento, fotografie, portrety, świadectwa, Starosta Powiatowy Łomżyński, Żydowskie Centralne Towarzystwo Emigracyjne JEAS w Polsce, Gąska, Regina, Furman, Ałta

data | fecha: 1936-11-06

Zaświadczenie zdrowotne dla Ałty Furman wystawione przez dr F. Nurzyńskiego - lekarza Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie - dla Konsulatu Argentyńskiego w Warszawie.

Certificado de salud de Ałta Furman emitido por el Dr. F. Nurzyński, médico del organismo emigratorio (Syndykat Emigracyjny) en Varsovia, para el Consulado Argentino en Varsovia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, choroby, dokumenty, dokument, choroba, lekarz, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, documento, trachoma, Syndykat Emigracyjny w Warszawie, jaglica, Konsulat Argentyński w Warszawie, Gąska, Regina, Furman, Ałta, Nurzyński, F.

data | fecha: 1948-07-16

Poświadczenie dla Fajbusia Gąski.

Certificado de Fajbuś Gąski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 40., dokumenty, dokument, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, documento, colectividad Polaca, emigrante, poświadczenia, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś

data | fecha: 1948-07-16

Poświadczenie dla Fajbusia Gąski.

Certificado de Fajbuś Gąski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, portret, lata 40., fotografia, dokumenty, dokument, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, documento, colectividad Polaca, emigrante, fotografie, portrety, poświadczenia, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś

data | fecha: 1936-03-26

Tłumaczenie z języka rosyjskiego aktu ślubu Fajbusia Gąski i Rywki Moryc.

Traducción del idioma ruso del acta de matrimonio de Fajbuś Gąski y Rywka Moryc.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Warszawa (Polska), ślub, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, śluby, lata 30-te, język rosyjski, Polonia de entreguerras, años 1930, años treinta, documento, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś, Moryc, Rywka

data | fecha: 1936-03-26

Tłumaczenie z języka rosyjskiego aktu ślubu Fajbusia Gąski i Rywki Moryc.

Traducción del idioma ruso del acta de matrimonio de Fajbuś Gąski y Rywka Moryc.

tagi | etiquetas:
Notice: Undefined property: stdClass::$name in /mnt/www/80/kierunekargentyna.pl/doc/wp-content/themes/kierunek-argentyna/inc/osa-functions.php on line 117
Polska, II RP, II Rzeczpospolita, , Varsovia, Warszawa (Polska), Polonia, ślub, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, śluby, lata 30-te, język rosyjski, Polonia de entreguerras, Gąska, Regina, Moryc, Rywka

data | fecha: 1910-02-16 1910-02-03

Akt ślubu Fajbusia Gąski i Rywki Moryc w języku rosyjskim.

Acta de matrimonio de Fajbuś Gąski y Rywka Moryc en idioma ruso.

tagi | etiquetas: Polska, Varsovia, Warszawa (Królestwo Polskie), Polonia, ślub, Polska, dokumenty, dokument, śluby, siglo XX, documento, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś, Moryc, Rywka

data | fecha: 1923

Świadectwo lekarskie Fajbusia Gąski wystawione dla Konsulatu Argentyńskiego w Warszawie.

Certificado médico de Fajbuś Gąski emitido para el Consulado Argentino en Varsovia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), Polonia, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, fotografia, dokumenty, dokument, lata 20-te, Polonia de entreguerras, zdrowie, fotografie, portrety, świadectwa, Konsulat Argentyński w Warszawie, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś

data | fecha: 1923-03-23

Świadectwo zdolności do pracy Fajbusia Gąski wystawione dla Konsulatu Argentyńskiego w Warszawie.

Certificado de habilidad para el trabajo de Fajbuś Gąski emitido para el Consulado Argentino en Varsovia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), Polonia, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, fotografia, dokumenty, praca, dokument, lata 20-te, Polonia de entreguerras, fotografie, portrety, świadectwa, Konsulat Argentyński w Warszawie, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś

data | fecha: 1923-03-23

Świadectwo żebraniny i umysłowości Fajbusia Gąski wystawione dla Konsulatu Argentyńskiego w Warszawie.

Certificado de mendicidad y salud mental de Fajbuś Gąski emitido para el Consulado Argentino en Varsovia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), Polonia, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, fotografia, dokumenty, dokument, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, documento, fotografie, portrety, świadectwa, żebranina, Konsulat Argentyński w Warszawie, Fajbuś Gąska, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś

data | fecha: 1945-11-16

List Ludwika Korna z rodziną do F. Gąski. Treść pod sygnaturą PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0049_002.

Carta de Ludwik Korna a F. Gąski. El texto se encuentra bajo la sygnatura OK_1189_049_002

tagi | etiquetas: Polska, Varsovia, Warszawa (Polska), Wawer k. Warszawy (Polska), emigracja, Polonia, Polska, poczta, listy, emigranci, Polacy w Argentynie, list, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, karty pocztowe, Gąska, Regina, Korn, Ludwik

data | fecha: 1945-11-16

List Ludwika Korna z rodziną do F. Gąski: "Kochana ciociu i wuju. Po tylu latach pierwszy raz do Was piszę. Przeszliśmy moc, ale to nie jest ważne najważniejsze to to, że żyjemy i jesteśmy zdrowi Lutek, Juleczka i ja. Od męża dostałam kilka...

Carta de Ludwik Korna y su familia a F. Gąski. "Queridos tíos. Les escribo por primera vez después de muchos años. Pasamos dificultades, pero eso no es importante, lo más importante es el hecho de que estamos vivos y estamos sanos Lutek, Juleczka...

tagi | etiquetas: Polska, Varsovia, Warszawa (Polska), Wawer k. Warszawy (Polska), Polonia, rodzina, lata 40., Polska, listy, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, familia, rodziny, carta, Gąska, Regina, Korn, Ludwik, Gąska, F.

data | fecha: po 1945

List do Felipe Gąski.

Carta a Felipe Gąski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 40., listy, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, koperta, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, koperty, Gąska, Regina, Gąska, Felipe

data | fecha: data nieznana

List do Feliksa Gąski.

Carta a Feliks Gąski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, listy, emigranci, Polacy w Argentynie, koperta, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, koperty, Gąska, Regina, Gąska, Feliks

data | fecha: 1945-01-01

List Felipe Gąski do jeńca wojennego podporucznika Tauba Szai. Treść listu pod sygnaturami FOK_0150_0001_0029_0001_0052_003 i FOK_0150_0001_0029_0001_0052_004.

Carta de Felipe Gąski al prisionero de guerra sub teniente Taub Szai. El texto de la carta se encuentra bajo las sygnaturas. FOK_0150_0001_0029_0001_0052_003 y FOK_0150_001_0029_0001_0052_004.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, II wojna światowa, emigracja, Polonia, wojna, dokumenty, dokument, jeńcy wojenni, emigranci, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, documento, colectividad Polaca, emigrante, jeniec wojenny, Gąska, Regina

data | fecha: 1945-01-01

List Felipe Gąski do jeńca wojennego podporucznika Tauba Szai. Treść listu pod sygnaturami FOK_0150_0001_0029_0001_0052_003 i FOK_0150_0001_0029_0001_0052_004.

Carta de Felipe Gąski a un prisionero de guerra sub teniente Taub Szai. El texto de la carta se encuentra bajo las sygnaturas. FOK_0150_0001_0029_0001_0052_003 y FOK_0150_001_0029_0001_0052_004.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, lata 40., listy, jeńcy wojenni, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, carta, Gąska, Regina, Gąska, Felipe, Szaja, Taub