data | fecha: 1910-02

opis | descripción

Fajbuś i Rywka Gąska – fotografie zrobione tuż po ślubie.

Fajbuś y Rywka Gąska. Fotografía realizada justo después del casamiento.

Tagi | etiquetas

Polska, Varsovia, Warszawa (Królestwo Polskie), Polonia, ślub, portret, Polska, fotografia, śluby, retrato, siglo XX, Gąska, Regina, Gąska, Fajbuś

źródło | fuente

Kolekcja Reginy Gąski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Regina Gąska, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0001_0054