data | fecha: lata 50.

opis | descripción

Teść Wiktorii Błaszczak p. Murcziew (1. z prawej) z kolegami.

El suegro de Wiktoria Błaszczak el Sr. Murcziew (1 de la der.) con compañeros.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, San Bernardo (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., emigranci, pies, Polacy w Argentynie, lata 50-te, akordeon, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, animales, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, música, Polacy w Chaco, lata 50., Błaszczak, Wiktoria

źródło | fuente

Kolekcja Wiktorii Błaszczak, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Wiktoria Błaszczak, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0034_0001_0002