data | fecha: lata 50.

opis | descripción

Rodzina Wiktorii Błaszczak (1. z prawej)- mąż Krasto Murcziew (w białej koszuli), teść Murcziew, synowie Eugenio, Dragan, Antonio, Eduardo.

La familia de Wiktoria Błaszczak (1 de la der.). Su esposo Krasto Murcziew (con una camisa blanca), su suegro Murcziew, sus hijos Eugenio, Dragan, Antonio, Eduardo.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, San Bernardo (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., kaczki, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, kury, animales, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Polacy w Chaco, lata 50., Błaszczak, Wiktoria

źródło | fuente

Kolekcja Wiktorii Błaszczak, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Wiktoria Błaszczak, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0034_0001_0003