data | fecha: lata 50.

opis | descripción

Rodzina Wiktorii Błaszczak (1. z prawej)- mąż Krasto Murcziew (3. z prawej), teść Murcziew, synowie Eugenio, Dragan, Antonio, Eduardo. Za nimi worki z bawełną.

La familia de Wiktoria Błaszczak (1 de la izq.). Su esposo Krasto Murcziew (2 de la der.), su suegro Murcziew, sus hijos Eugenio, Dragan, Antonio, Eduardo. Detrás de ellos, fardos de algodón.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., bawełna, kaczki, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, kury, animales, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Polacy w Chaco, agricultura, lata 50., Błaszczak, Wiktoria

źródło | fuente

Kolekcja Wiktorii Błaszczak, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Wiktoria Błaszczak, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0034_0001_0012