data | fecha: lata 50.

opis | descripción

Rodzina Wiktorii Błaszczak- teść Murcziew, synowie Eugenio, Dragan, Antonio, Eduardo. Za nimi worki z bawełną.

La familia de Wiktoria Błaszczak, su suegro Murcziew, sus hijos Eugenio, Dragan, Antonio, Eduardo. Detrás de ellos, fardos de algodón.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., bawełna, kaczki, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, kury, animales, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Polacy w Chaco, agricultura, lata 50., Błaszczak, Wiktoria

źródło | fuente

Kolekcja Wiktorii Błaszczak, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Wiktoria Błaszczak, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0034_0001_0013