data | fecha: lata 80.

opis | descripción

Syn Wiktorii Błaszczak - Antonio - w wojsku.

El hijo de Wiktoria Błaszczak, Antonio, en el ejército.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, prowincja Corrientes (Argentyna), emigracja, Polonia, wojsko, żołnierze, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, soldado, colectividad Polaca, emigrante, ejército, Polacy w Chaco, Błaszczak, Wiktoria

źródło | fuente

Kolekcja Wiktorii Błaszczak, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Wiktoria Błaszczak, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0034_0001_0015