data | fecha: data nieznana

opis | descripción

Rodzice męża Wiktorii Błaszczak Krasta Murcziewa.

Los padres del esposo de Wiktoria Baszczak Krasto Murcziew.

Tagi | etiquetas

Bułgaria, Bulgaria, rodzina, atelier, familia, retrato, estudio fotográfico, Błaszczak, Wiktoria

źródło | fuente

Kolekcja Wiktorii Błaszczak, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Wiktoria Błaszczak, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0034_0001_0014