data | fecha: 1936-08-10

opis | descripción

Zaświadczenie o wydaniu paszportu dla Jana Bakuna wystawione przez Syndykat Emigracyjny w Lublinie.

Certificado de la tramitación del pasaporte para Jan Bakun emitido por el Sindicato Emigratorio en Lublin.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Lublin (Polska), emigracja, Polonia, rodzina, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, años treinta, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, zdjęcia, Bakun, Janina

źródło | fuente

Kolekcja Janiny Bakun, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Janina Bakun, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0038_0001_0001